DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var helt och hållet Min

15 februari 1987

Jag älskar dig, men kanske älskar jag dig på fel sätt. Vad som är rätt och fel vet jag inte. Jag tillber Dig.

Vassula, kärlek är kärlek; Jag vill att du älskar Mig utan förbehåll; Jag är din Helige Fader som älskar dig innerligt; närma dig Mig och älska Mig innerligt; Jag vill vara förtrolig med dig;

var inte rädd, Jag vill ha all din kärlek; Vassula, idag vill Jag att du skall ångra dig;

Ska jag bekänna för Dig nu?

ja, ångra dig, Jag lyssnar;1 ja, dotter, Jag förlåter dig alla dina synder för de är många;

Vassula, vet du att det är Jag som lärde Mina lärare om ånger? det är Min undervisning, Jag har gett Mina lärare fullmakt att ta emot bikt av Mina barn;

barn, Jag skrev det; 2 Vassula, neka Mig ingenting; Jag kommer att kräva många saker av dig; är du beredd att följa din Gud och Frälsare?

Ja, så länge jag känner igen att det kommer från Dig. Jag vill följa Dig för jag älskar Dig.

Vassula, var aldrig rädd för Mig, lita på Mig; Jag förbereder dig att möta större prövningar; är du redo att följa Mig?

Med Din hjälp ska jag bli det.

var inte rädd för Jag är nära dig och stöder dig;

dotter, överlämna dig helt i Mina händer; låt Mig använda dig, älskade, till att hela själar; låt Mig binda dig till Mig med kärlekens band; låt Mig känna att du är helt och hållet Min; låt Mig, som är din Skapare, äga dig;

Jag har längtat efter din kärlek; låt nu Min kärlek sätta ditt hjärta i brand; var Min helt och hållet; Jag har längtat efter dig, Jag längtar efter dig; längtar du aldrig efter Mig, Vassula?

Det gör jag.

(Eller tror att jag gör det?)

Vassula, älskade, när du överlämnar dig till Mig blir Jag förhärligad och du renad;

nu binder Jag dig till Mig, Jag, Gud den allra Högste skall vara med dig till slutet;

– Jag säger dig sanningen, att Jag har valt dig, medveten om att du ingenting är, hjälplös, ynklig och syndig, men trots alla dina fel älskar Jag dig; ja, Jag älskar er alla trots era överträdelser;

Herre, har Du bundit mig nu?

ja, det har Jag; Jag älskar dig; det är av kärlek som Jag alltid vill ha dig nära Mig; älskade, hör Mig, Mina band är kärlekens band, de är band av renhet; Jag älskar dig, låt Mina barn förstå hur mycket Jag kan älska dem;

Min mildhet känner inga gränser; Min kärlek är en förtärande låga som tänder varje hjärta som tar emot Mig;

dotter, gå nu och kom ihåg att Jag leder dig; kom ihåg vem som renade dig,3 har du glömt? har Jag inte Själv smort dig?

Ja, Herre, den trettonde februari.

Vassula, Jag Själv har gett dig Mitt Bröd och Vin; kom ihåg, Jag valde tiden för dig då du skulle renas, barn;4

älska Mig, låt oss arbeta tillsammans;

(Detta påminde mig om första gången som jag tog emot den Heliga Kommunionen i den här kyrkan. Även då skedde det på ett mystiskt sätt. Jag var där tillsammans med Karl, prästen. Gud hade skickat mig till honom för att få den Heliga Kommunionen. Han var inte säker på om han borde ge mig den eller inte, eftersom frågan ställdes på detta mystiska vis. Så sade Karl att han skulle tala med Gud och be tyst så att jag inte skulle höra vad han sade, och jag skulle låta min hand skriva Guds svar. Gud skrev:

“JAG SKALL“

Jag frågade Karl vad han hade frågat. Han sade att han hade frågat Gud om han skulle ta emot min bikt; Gud svarade att Han själv skulle det. 5 Utan att tveka bad mig Karl att komma igen om fyra dagar för att ta emot den Heliga Kommunionen. Under tiden ville Gud att jag skulle ångra mina synder. Jag visste inte hur, så Han förklarade för mig vad jag skulle säga. Jag biktade för Honom. Dagen efter tog jag emot den Heliga Kommunionen.


1 Jag gjorde det.
2Jag försökte sudda ut ordet “bikt”, men min hand var som blockerad av Gud. Jag var emot att gå i bikt.
3 Jag förstod inte, så jag tvekade.
4 Sant, för i kyrkan såg jag tydligt Jesus invid tabernaklet, sjungande med de andra. Det var Han Själv som tog prästens plats och gav mig Brödet och Vinet.
5 Som ett undantag, denna gången.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message