DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min avkomma, Jag är din Abba

2 november 1988

Vassula, ta emot Min Frid;

kom, det behagar Mig att oavsett var Jag har placerat dig, försöker du att förstå Mig; älskade, lindra Mina smärtor genom att älska Mig; visa din Gud din barnsliga tro; behaga Mig på detta sätt och var helt och hållet beroende av Mig;

Det ska jag Herre. Till vem skulle jag annars vända mig, om inte till min egen Fader? Jag har ingen annan än Dig.

Min avkomma, behaga Mig alltid, var Min glädje; Jag är din Abba; Mitt frö, blomstra, smycka dig och låt dina frukter mätta många; Jag har lagt Mina planer långt innan du var född, för Jag Är Auktoriteten; människor glömmer lätt bort att Min Kyrka alltid skall ledas ovanifrån och inte nedifrån, de tycks glömma att all makt är given ovanifrån;

därför säger Jag er att ingen jordisk myndighet, inget jordiskt rike som har trängt sig in i Min Kyrka, kommer att bestå; Jag skall skaka sönder det till en hög med grus; ni visste allt detta från förr men ni varken lyssnade eller lydde Mig; ni har stängt Mig ute; men Jag skall öppna alla era dörrar och till och med era fönster, så att Min Ande kan andas fritt i Min Egendom; ingen kommer att ha makt att täppa till de vägar Jag öppnar; Jag skall än en gång påminna dem om att Jag är Alfa och Omega, Jag, den Heligaste av Heliga, den Heliga Treenigheten-alla-i-En, Auktoriteten; Jag skall snart vara hos er; Jag skall placera alla dem som älskar Mig i Mitt Hjärta, Mitt Hjärta skall bli deras Nya Hem;

Jag kommer från ovan och från ovan skall ert Nya Hem stiga ner; detta skall vara Min Gåva, och Mitt eget Nya Heliga Namn skall givas åter till er, Mina älskade; så kom och prisa Mig, kom och upphöj Mig, kom och slut fred med Mig så skall Jag öppna Mitt Hus för er och välkomna er som Mina egna; kom till Mig,

1 ja, men det är Jag, Herren, som nu älskar dig, var välsignad, Mitt barn; vi, oss

Ja, Herre.

vi, oss;

Ja, Heliga Moder.


1 På något sätt kom jag just här att tänka på hur Daniel, min skyddsängel, i början samtalade med mig; också i skriftlig form.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message