DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Uppror har spridit sig som dimma

8 november 1988

(Idag kände jag Jesu Kors. Jag kände Hans sorg och jag såg Honom till och med sorgsen på bilden.)

Jag är; Min älskade, ta Mitt Kors och lyft bördan från Mig, din Kristus är så uttröttad; Jag har tillåtit Mig att lämna några droppar av Mitt Blod på ditt hjärta för att avlasta Mig; Satan är nu fast besluten att göra dig modfälld, men Jag kommer inte att låta honom röra dig, vad Jag har påbörjat och välsignat skall bli fullbordat, och förhärliga Mig;

idag skall du skriva ner Mitt budskap med din egen handstil, så att de som ännu inte riktigt har förstått att Jag har fyllt dig med Mina nådegåvor, kan förstå att Jag också har givit dig gåvan att höra Min Röst; tillåt Mig att diktera för dig idag, hör Mig och skriv;1

Vassula, dagarna är nu räknade; dagarna för er rening; de som har bett till Mig om Min Kyrkas förnyelse, har blivit hörda; Jag har hört alla deras böner till Mig; Jag lovar er att Jag, Herren, skall förnya Min Kyrka; Jag skall sopa bort vanäran som befläckade Henne genom de orena som levde i Henne, och Jag skall återuppbygga Henne på nytt; men Jag fruktar att säga er, Mina älskade, hur mycket mer Hon måste lida före Den Dagen; Hennes Hjärtas Stora Prövningar kommer att börja innan Jag kommer för att förnya Henne helt; denna dag måste komma för att uppfylla Skrifterna;

men Jag skall trösta alla dem som älskar Mig, i de dagarna av sorg; Jag skall verkligen vara nära era hjärtan, Jag skall låta er känna Mig, Jag skall sända en härskara av änglar och helgon för att trösta er alla, så fatta mod, Mina älskade, mod! Jag lider nu och ni som älskar Mig, känner Mig; ni känner Mina Sår, ni känner Mitt Heliga Hjärta som är tyngt av sorg; du känner Min blick på dig, skapelse; ni som befinner er i mörker, Mina Ögon är fyllda med Blodstårar; ja, vad skulle Jag annars känna idag, när Jag ser de flesta av er glida iväg in i Satans nät? men, låt dem som inte vill höra, fortsätta på sina onda vägar; Jag har varnat dem i flera år nu, Jag har ropat på dem för att de skulle omvända sig, men de bryr sig inte om någon av Mina varningar; Jag är trött, så trött, på deras blindhet och deras egensinne;

uppror har spridit sig som dimma, och trängt ända in i Mitt Hus, de dikterar för Petrus vad han skall göra, Petrus, som är deras ledare; ja, de lyssnar inte på honom och bakom hans rygg förbannar man honom och bedrar honom; de lyssnar inte på honom utan skjuter bort honom; o han vet allt detta, men de är alldeles för många som står emot honom, alltför många som förråder honom; Mitt Hus har blivit ett Hus fyllt av Rebeller; mycket få finns kvar där inne som bekänner Mig och ärar Mig;

Jag, Herren, skall stiga ned på Reningens dag, tillsammans med alla Helgon och Mina änglar och rensa bort all denna ondska; från Norr till Söder, från Öster till Väster skall Min Eld falla! vänta så skall ni få se...

Jesus?

du gjorde väl, barn, i att bara lyssna till Mig; detta, Vassula, är också för dem som tror att din hand blir förd av Mig utan att du hör Mig; några av dem skulle inte tro att Jag, Herren, inspirerar dig; nu fortsätter vi på det sätt Jag önskar, Min Vassula;

ta emot Min Frid, och var uppmärksam;

Jag ber Dig, Herre, att hela C... om Du hade varit hos mig kroppsligen, och jag skulle ha fört Dig till henne, om jag hade tagit Dig vid armen och visat henne för Dig, så skulle Ditt Hjärta inte kunnat motstå, Du skulle ha helat henne.

Mitt barn, hon tror inte på dig, hon skjuter omedelbart åt sidan allt som du säger till henne; om hon vägrade att öppna sitt hjärta för Mig, hur skulle Jag då kunna stiga in och trösta henne?

Men jag vet ändå att även om hon inte lyssnar, så kan Du hela henne.

be då för henne, Vassula; Jag älskar henne, så fortsätt med dina böner; Jag skall påminna dig om Min Heliga Närvaro; Jag och du, i Kärlekens förbund;

vi, oss;

Ja, Herre. Vi, oss.


1 Resten av detta budskap skrevs med Vassulas egen handstil.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message