DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mitt Hus måste komma ihåg Mina sätt att undervisa

29 augusti 1988

Jesus?

Jag är, frid vare med dig;

inse vilken ynnest Jag gav dig när Jag lyfte dig upp till Mig; Min Vassula, Jag vill påminna Mina lärare om Min Överflödande Kärlek; Jag vill påminna dem om att Jag är mild och varsam, full av ömhet; Jag undervisar med kärlek, Jag undervisade dig med kärlek, följsamhet och tålamod; Jag har ofta frågat dig om du ville fortsätta med Mina Verk; Jag, Herren, respekterade din frihet, Jag har aldrig pressat dig, Jag har aldrig varit hård mot dig; Jag livnärde dig med kärlek och så stor ömhet; Jag har lärt Mina lärjungar att följa Mitt Sätt att undervisa och att utveckla detta sätt att lära ut; Jag har lärt dem att leda Mina lamm till Mig med varsamhet och kärlek;

hur kommer det sig att Mitt Sätt att undervisa har blivit bortglömt idag? hur kommer det sig att Mitt Hus har blivit en förströelse av ofruktbarhet och stelhet, att det har förlorat allt som var gudomligt? Mitt Hus ligger idag ofruktbart, släpphänt, med mänskliga förordningar och mänskligt tänkande, det ligger i förödelse! Mitt Hus styrs av regler så att “frihet” inte betyder något längre;

Min Vassula, Min duva, du är fri eftersom du är med Mig, Jag är din Herre; Jag leder dig men i frihet, Jag har aldrig någonsin tvingat dig att arbeta för Mig, Jag kom aldrig för att tvinga på dig Mina verk; Mitt sätt skiljer sig helt från alla dem som har ansvar över andra; Jag som är Herre och härskar över dig, har alltid närmat Mig dig med dessa ord: “tillåt Mig att ...“;

Mitt Hus måste förändras, Mitt Hus måste komma ihåg Mina Tillvägagångssätt; Jag Är Kärlek;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message