DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag varnar dem som avvisar Anden med ett skratt

5 september 1988

(Ända sedan tidigt denna morgon har Herren talat om för mig att jag snart kommer att bli förkastad av några lokala präster.)

Herre, kommer jag verkligen att bli förkastad av några präster igen? Herre?

Jag är; frukta inte, snart skall allt uppdagas och alla de som förkastade dig och vägrade att tro på Mitt Budskap skall be Fadern om förlåtelse;

Vassula, om de hade varit ’blinda’ skulle Jag ha botat dem, men de påstår att de kan ’se’; de härstammar från samma blinda ledare som fanns på den tid då Jag levde på jorden; Mitt barn, hade de levt på den tiden då Jag levde på jorden skulle de ha varit bland dem som korsfäste Mig, de skulle ha deltagit i deras arbete, de skulle varit med bland dem som stenade profeterna och tystade ner dem; varför inte, vilken skillnad är det mellan nu och då? de påstår att de tror på Mig, men de avvisar det som kommer från Anden, och så förkastar de Mig igen; du kommer från Mig med Mitt Budskap, men liksom de skriftlärda och Fariséerna kräver de bevis, säkra bevis;

förbered dig, Mitt barn, förbered din rygg för gisslet; Jag, Herren tillät dem att gissla Min rygg, så erbjud dem din också; låt dem upprepa sina misstag eftersom de vägrar att lyssna; Jag, Herren, blev förnekad och till sist uppspikad på korsets trä, så var foglig du också och dela Mitt Kors; idag är som igår; alla dem som Jag sänder ut blir granskade, förföljda eller förkastade; deras blod utgjuts ständigt, alltifrån Abels blod till denna generation!

liksom Jag varnade de skriftlärda och Fariséerna, så varnar Jag idag dem som förföljer Mina Budbärare och fördömer Mitt Ord; Jag varnar dem som avvisar Anden med ett skratt; Jag säger dem än en gång att “era egna resultat och vittnesbörd talar emot er, inte en enda av er har ändrat sig, ert verk förblir detsamma, ert sätt att tänka vittnar emot er; ledare! ni predikar andliga budskap men ignorerar det som kommer från Anden! ledare! ni föder Mina lamm med Mitt Kött, men undanhåller dem Mitt Blod!1 har ni glömt bort Mina anvisningar?”

Min Vassula, Jag skall låta dig känna Mina törnen, Jag skall låta dig känna hur Rationalism härskar i dessa prästers hjärtan, Jag skall utsätta dig för dem; Jag föder dig med Mitt Bröd; var ett med Mig, känn Mina törnen och låt dem bli dina törnen också; låt varje spik genomborra din själ så som de genomborrade Mig; Jag har varnat dig, var nu beredd på gisslet; men kom ihåg, att också Min Rygg är blottad för dem och vad de än gör mot dig, det gör de också mot Mig;

vi, oss?

Ja, Herre.

(Tre timmar senare mottog jag nyheten: en av de präster som jag litade på och som jag trodde var övertygad om att Guds Budskap var äkta, ’förrådde’ mig. Han trodde inte alls, men låtsades hela tiden att han gjorde det. Han sa, kort och gott: “Gud uppenbarar sig inte på detta sätt, inte till den här sortens person.“ Detta smärtade mig mycket eftersom jag trodde att han förstod och var en vän. Jag förlorade en “vän”... Dessa nyheter hörde jag från en annan vän.)


1 Allt det understrukna ropades ut i vrede

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message