DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Fader gläds åt barn

10 februari 1987

Vassula det är Jag, Jesus Kristus; Jag är med dig, älskade; vet du att Jag leder dig genom Hades?1frukta inte, Mitt ljus är över dig och skyddar dig mot det onda; när du visas upp i Hades blir många själar helade;

Jag har lärt dig att älska Mig; älska Mig, din kärlek till Mig helar dem;2 Jag använder din kärlek som ett botemedel för dem; hela dem Vassula, hela dem; du bär Mitt Kors med Mig, Vassula; dessa verk är himmelska verk som Min Fader uppenbarar för dig, många himmelska verk är ännu fördolda och är mysterier för dig;

Det är många som inte kommer att acceptera detta, Jesus, de kommer att påstå att jag fantiserar.

Vassula, hur många av dem har till fullo förstått Min Faders verk på jorden?

Somliga verk är alltjämt oförstådda och fortfarande mysterier för oss.

hur skall de då kunna förstå det som är himmelskt?

Vassula, all Vishet ges till barn; Min Fader gläds åt barn; var glad, dotter, och prisa Min Fader för Hans godhet mot dig; dotter, var Hans budbärare och förhärliga Honom; var inte orolig, Jag leder dig; arbeta så här; Jag är din Lärare;

Jag skall fortsätta att forma dig, älskade; Jag formar dig såväl som Mina andra barn; gå i frid och kom ihåg att du blir vägledd av Mig; hör Mig, Jag älskar dig och vill att du skall vara hos Mig;

Vassula, det gläder Mig att din tro har förökats; rena dig genom att äta Mig och dricka Mig;

Det ska jag, Jesus, jag ska gå till den Heliga Kommunionen.

kom till Mig, hela Min kärlek omsluter dig; Jag älskar dig, barn;

Jesus, jag älskar Dig, och jag ska strida för Dig.

strid vill Jag inte ha! för Jag är Frid, och du skall arbeta i frid, för Frid;

fyll mig med glädje genom att förbli så nära Mig som möjligt; vill du kyssa Mina fötter?

(Jag tog en bild av Jesus och kysste Hans Fötter.)

Jag älskar dig, gå i frid;


1 Skärselden. (Min själ “visas” i skärselden. Genom att älska Gud kan själar bli befriade från skärselden. Också böner befriar själar från skärselden.)
2 Utsläcker deras eld.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message