DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ingenting saknas i Mig

11 februari 1987

Vassula, det är Jag, Jesus Kristus; dotter dina lidanden kommer att bli Mina och Mina lidanden kommer att bli dina; du kommer att dela allt Jag har, ja, även Mina lidanden; Jag skall vara nära dig och trösta dig när du behöver Mig, men i gengäld vill Jag bli tröstad när Jag lider;

Jesus, egentligen behöver Du ingen, allra minst mig!

nej, Jag behöver ingen, ingenting saknas i Mig; men delar Jag inte allt Jag har med dig? Jag är din Frälsare, din Läkare, din Fader,1din Make; Jag är din Gud som aldrig någonsin skall överge dig;

(På kvällen när jag stod nere i hallen och just skulle gå uppför trappan, med flera glas i händerna, såg jag tydligt ett enormt mörkt kors ovanför trappan. Det var enormt. Jesus hängde på det och jämrade sig i ångest, täckt av sår och blod. Jag var tvungen att gå förbi det, jag visste inte vad jag skulle ta mig till när jag gick förbi det. Då hörde jag Jesus ropa, Han sade: “o, hjälp Mig, Vassula, kom nära Mig.“ Jag sprang kvickt upp, satte glasen på bordet och sprang efter min anteckningsbok, och Jesus skrev:“Min ångest är stor, Mina lidanden är många, vill du inte hjälpa Mig, Jag som dog för dig? Jag är uppspikad på Mitt Kors och kan inte komma till dig, så kom, Jag vill ha dig närmare; Vassula, vad Jag älskar er alla, hela Mina barn, kalla på dem, få dem att älska Mig; Var välsignad, var nära Mig; Jag älskar dig;“ Medan Han skrev detta fick Han mig att känna mig helt bestört, och jag hade inte märkt att jag på ett par sekunder blivit våt av svett.)

Vassula, Jag, Jesus, lider och du urskilde tydligt Mitt Kors och Mig Själv på det;

Jag vill att du skall känna Min ångest, lid med Mig, dotter; lev i Mig så skall Jag låta dig känna Mitt genomborrade Hjärta, sårat av lansen, sårat av så många älskade själar; Jag älskar dig, skulle du kunna förneka Mig? Jag som led och dog för dig, vågar ditt hjärta avvisa Mig? Jag har lidit för kärleks skull; Jag har kallat dig av kärlek; Jag välsignade dig; Jag mättade dig; så nu då Jag valde dig, väntar Jag Mig att du skall trösta Mig och älska Mig brinnande; Jag skall vänta på att du svarar Mig;

Vassula frukta inte; överlåt dig helt till Mig; ja, omvänd dig fullständigt genom att överlåta dig själv helt och hållet till Mig och ge Mig frihet att göra vad Jag vill med dig;

Jag har redan gått med på att arbeta för Dig, Herre. Så nu kan Du göra vad Du önskar med mig, Herre.

ja, överlämna dig; Jag älskar dig, det gläder Mig att höra dig överlämna dig; avvisa Mig aldrig någonsin, för Min kärlek till dig är utan gräns;

Jag skall fortsätta Min undervisning genom att ge dig en hemlighet; Vassula, ta din anteckningsbok; frukta inte, för Min undervisning kommer från Visheten, ännu har inte alla mysterier avslöjats; alla verk ges till dem som vet hur de skall älska Mig;

(Nu ska jag ta fram min anteckningsbok... Jesus gav mig hemligheten. Sedan sade Han: “Jag skall avslöja många fler fördolda verk för dig.“ Detta var den tredje hemligheten.)

för varje dag som går, kommer du allt närmare Mig;

vad betyder det?

det betyder att Jag snart skall vara med dig;

(Döden skrämmer mig inte alls!)


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message