DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Räkenskapens dagar har börjat

15 augusti 1988

(Marias upptagelses fest))

Jag, Herren, välsignar dig; Mitt Heliga Hjärta plågas av smärta; full av törnen söker Jag lindring och tröst från alla dem som älskar Mig, välsignar Mig och söker Mig; Jag vänder Mig om och söker Mina små själar för i deras litenhet finner Jag vila; där finner Jag Min tröst;

Åh Jesus det är så smärtsamt att se Dig lida så!

be för de själar som behöver bli räddade; be till Mig, för Mitt Namn är: Han-Som-Räddar; tiden flyr, räkenskapens dagar har börjat; vedergällningens dagar är här; denna generations ondska är så stor och avfallet så allvarligt att Våra Två Hjärtan har genomborrats gång på gång av deras orättfärdighet och skändliga smädelser;

Jag ber er att återvända till Mig och vända er till Mig, så skall Jag förlåta er! håll fast vid Kärleken och Jag skall ösa välsignelser över er; var rättvisa mot varandra och vänliga mot varandra; älska varandra, bli barn av Mitt Ljus; inse hur många katastrofer ni drar över er; de orsakas av det onda som har samlats i er själ; återvänd till Mig och låt Mitt Blod rena er;

(Senare)

Jag är er Heliga Moder; Mina barn, återvänd till Gud; Jag bönfaller er att komma tillbaka, Gud skall förlåta er; Hans Barmhärtighet faller över er som dagg, skapelse, och som blommor skall ni öppna er och ta till er Hans Ljus; Jag kallar på er, Jag uppmuntrar er, men hur många känner till Våra Kallelser? hur många tror på dessa Kallelser? Mitt Hjärta sörjer över att endast en handfull av er litar på dessa Kallelser; denna generations hjärta har förvandlats till granit; de är förblindade av Rationalism och har glömt Guds Vägar, de har glömt Guds Under, de har glömt att Han är Allsmäktig och full av Barmhärtighet; aldrig har Guds skapelse fallit så djupt, inte ens i Sodoms och Gomorras dagar; er likgiltighet har genomborrat Evigheten, er brist på tro fördömer er; era ständiga förföljelser av Mina Uppenbarelser och av dem som Gud har välsignat och gett Sina Budskap, kommer att bli en orsak till ert fall;

Jag, er Heliga Moder, er Frälsares Moder, vädjar och ber er att omvända er och ändra er; kom tillbaka till Oss, lev heligt, lev heligt under Guds Ögon, var beredda att möta Honom med händer fyllda av goda gärningar och i renhet;

(När jag gick ut ur kyrkan idag och nedför många trappor kände jag en doft som om jag gick i en rosengård. Men där fanns inte en blomma, bara betong.)

(Senare)

Jag har överöst dig med Min Doft; Jag ville att du skulle känna Min Närvaro; genom denna gåva som Jag gett dig ville Jag påminna dig om hur kär du är för Oss, barn; Jag är din Heliga Moder och Jag är så glad över att ha dig nära Oss igen; älskade, Jag välsignar dig och hela din familj;

Heliga Moder, tack för allt. Jag välsignar Dig.

blomma;

Ja, Jesus.

kalla din Heliga Moder ’Mamma’ från och med nu; var förtrolig med Henne så som du är med Mig; vi, oss; kom ihåg Min undervisning;

Ja, Herre.

Jag, Herren, välsignar er alla;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message