DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är Ljuset

20 september 19861

Frid vare med dig;

Kan jag få vara med Dig?

ja, du är med Mig; Jag är Ljuset;

Kan jag få vara nära Dig?

du är nära Mig; du är i Mig; Jag är Ljuset;

Kan Du beskydda mig?

du är beskyddad av Mig;

Får jag stödja mig på Dig?

du får stödja dig på Mig;

Jag behöver Din Styrka för att behålla min Tro.

du är given Styrka;

Jag behöver Din Kärlek;

du är älskad av Mig;

Jag är Ljuset och lyser för att alla skall se; frukta inte, Min Stig är rak; Min Stig skall leda dig till Mig; Jag skall möta dig och du kommer att känna igen Mig, för Jag utstrålar Frid och Kärlek;

kom till Mig; kan du se Mig? kan du höra Mig? var inte rädd; stå inte bara där i mörkret; se, dina ben är friska, du kan gå igen, se, du har fått din syn tillbaka; 2 Jag har helat dig; Jag har tagit bort din skam, och dina synder har Jag tvättat bort; använd dina ben för att gå till Mig; dina ögon för att se Mig, och din tro för att möta Mig; Jag är din Återlösare; Jag är din Frid; Jag, Jesus älskar er alla;


1 Detta skrivs efter Reningen.
2 Allt detta är bildspråk.


   INDEX   -   NÄSTA BUDSKAP

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message