DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Kyrkas stora prövning

8 augusti 1988

(Rom)

älskade, Jag vill påminna dig om att Jag är din Herde som sökte efter dig och äntligen fann dig; du låg död bland de döda; Jag är Uppståndelsen och endast genom Mig kommer du att finna liv, Evigt Liv, men vid denna återkomst finner Herden att Hans lamm är skingrade och många utsvultna; Fållan de var i är krossad, och detta av Hans egna vänner; Mina lamm, misshandlade och utsvultna, ligger döda; dessa herdar som hade hand om Min Fålla, har varit olydiga mot Mig; de var illojala mot Mig; så Jag måste bli av med dem för att de inte skall vålla mer skada; detta kommer att bli känt som Min Kyrkas stora prövning;

kom, du lär dig; Kärleken älskar dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message