DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ecclesia skall få nytt liv genom Mig
Den Nya Pingsten

9 augusti 1988

(Rom)

Jesus?

Jag är; käraste själ, vad Jag älskar dig;

Ecclesia skall få nytt liv genom Mig; tillåt Mig att visa Mig genom dig, Min myrra; sprid väldoft för Mig, din Herre; Jag har visat dig Mitt Heliga Hjärta; Jag har kommit till dig, själ, för att undervisa dig om Mina Vägar och leda dig till Sanningen; din generation söker efter Sanningen, och Sanningen är Kärlek; men Kärlek saknas inom dem, Mitt Namn1 betyder ingenting för dem, inte nu längre, och ändå är Min Barmhärtighet Stor mot dem som vanhelgar Mig;

Min skapelse har övergett Mina Vägar; de har låtit sig vägledas av blinda ledare; de har gjort uppror mot Min Lag, och undervisat om en lag som inte är Min; skapelse! om du bara anade hur nära Avgrunden du är! ha omsorg om varandra2 istället för att förfölja varandra; lär er Mina Vägar, Vishetens Vägar; låt varje handling eller tanke omges av Kärlek;

blomma, Jag är din Hängivne Vårdare, så lita på Mig; Jag håller dig i Mitt Ljus, och livnär dig med Min Sav; lita på Mig din Gud för Jag har gett dig stor ynnest; Jag skall alltid vara nära dig och smycka dig; Jag Är Full av Trofasthet

kom, vi, oss? var ett med Mig;

Tack, Min Gud.

(Jag såg en glimt av Guds skönhet och kände lycka över att vara omsluten av Gud.)

(Senare)

(Vår Heliga Moder talade.)

kampen är inte över; om du bara visste hur många själar som varje dag kommer till helvetet! antalet är alarmerande ...

(Jag frågade vilka.)

från Kardinaler till barn i unga år;3 er tidsålder har förfallit; den har blivit Vår motståndares rike; han har utökat sitt herravälde på jorden fullständigt; o Vassula ... Gud räknar dagarna, dagarna då Han skall strömma ner över er som dagg, och återuppliva er till en Ny och Rik Trädgård; detta kommer att bli känt som den Nya Pingsten; kom och böj knä allesammans och be till Herren om denna Ärorika Stund; be om denna Ankomst; be att Kärleken återvänder;

Jag, Vassula, är er Fru av Rosenkransen;

Heliga Moder, varför presenterar Du Dig själv på detta sätt, är det en speciell mening med detta i Ditt budskap?

ja, allt Jag har sagt i Fatima skall uppfyllas innan denna tidsålder har nått sitt slut; kom, vila nu i Mitt Obefläckade Hjärta och Jesu Heliga Hjärta; behaga Jesus genom att tjäna Honom som du gör och älska Honom, gottgör för dem som inte älskar Oss; vi, oss?

Ja, för evigt.


1 Hans Namn är Kärlek.
2 Prästerna.
3 Vår Heliga Moder tvekade och jag kände ett styng av smärta i Henne

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message