DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Dina synder är kolsvarta

2 augusti 1988

Jag, Herren, har stort medlidande och Min Barmhärtighet är utan jämförelse; Min Barmhärtighet är Stor och ofattbar; skapelse! dina synder är kolsvarta och utan Min Gränslösa Barmhärtighet skulle Min Rättvisa låtit dig gå under fullständigt; Jag är alldeles utanför era dörrar nu och Jag skall komma som en tjuv, lägg märke till Mina Tecken; var beredda;

be, Min Vassula, be för dem som fortfarande gör motstånd mot Mig; be för dem som förolämpar Mig och som förmörkar världen genom att fördöma Mina lamm som vandrar på den rätta stigen; befria dem! befria dem och för dem till Mig; o Vassula! lilla lamm, håll dig nära Mig; håll dig gömd under Min Mantel, gömd i Mitt Hjärta; Frälsning skall komma ifrån Mig, tillåt Mig att använda dig;

Ja Herre.

(Heliga Maria)

var villig; dotter, kom ihåg Min Närvaro; vi oss, i evighet, vi oss, tillsammans;

4 augusti 1988

(Rom)

(Igår vid den offentliga audiensen med Påven, lyckades jag sticka in ett budskap från Jesus under Påvens skärp, medan han stod nära mig. Ett foto togs precis i det ögonblicket. Idag såg jag hela tiden Jesus omkring mig och Han såg på mig med ett stort leende.)

Jesus?

Jag är; blomma, försök inte att förstå Mina Vägar; var enkel och ta emot allt som kommer ifrån Mig; Jag, Herren, har lett dig in i Mitt Hus; Jag har lett dig att se och möta Min så högt älskade tjänare Johannes Paulus II; käraste själ, du lydde Mig, du trodde Mig, du litade på Mig; gläd dig, själ! för Jag, din Gud känner glädje! enkelhet bedårar Mig; lydnad drar Mitt Heliga Hjärta närmare dig, ty detta är det Vapen som bekämpar den onde;

Herre, var det rätt att placera Ditt Brev i Påvens skärp?

du lydde Mig – låt detta vara ett exempel på lydnad för andra; oavsett hur svår situationen tycks vara för er, förtrösta på Mig och lyd Mig; Jag skall alltid hjälpa er när Jag ser att ni lyder Mig och gör Min Vilja – försök inte att förstå varför Jag har bett dig att göra detta för Mig; kom ihåg, att det är Jag, Herren, som skall förena er alla under Mitt Namn, och det är genom Min Makt som alla Mina önskningar skall fullbordas;

låt Mitt Finger vila på dig, Mitt barn, och använda dig på detta sätt; tillåt Mig att ha Min slöja över dig för att hålla dig borta från det onda och hindra dig från att bli övermodig genom alla dessa nådegåvor som Jag ger dig; Jag, din Gud, älskar dig och skall aldrig överge dig, inte ens i de mest kritiska situationer; Kärleken skall inspirera dig; Visheten älskar liv; Visheten bär Namnet Helighet och Hon skall ges åt alla som lyder Mig; all vägledning kommer ifrån Visheten; förtrösta på Mig och så Helighetens frön;

frid över dig; kom, kom ihåg Min Heliga Närvaro; le mot Mig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message