DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kyrkan behöver återupplivas

6 augusti 1988

(Rom)

(Vår Heliga Moder.)

Vassula, tappa aldrig modet; Jag är vid din sida; träd in i Jesu Sår, träd in i Mitt Bedrövade Hjärta och känn Min sorg, känn hur Jag gråter;

Jag kommer till många;1 Jag visar dem Mitt Hjärta; Jag ger tecken genom att låta Mina Bilder fälla tårar; Jag uppenbarar Mig på olika platser, men Mina barns hjärtan är täckta av en tjock skorpa, ett lager av misstro; de förlöjligar dem som tror; Guds Ord betyder ingenting för dem; Guds rop ignoreras, de bryr sig inte om Våra varningar; ingen vill lyssna till uppenbarelser från Gud och Ord från Hans Mun; er tidsålders tro har försvunnit, svepts bort av intolerans, perversion, grymhet och skamlighet; hur bedrövat är inte Mitt Obefläckade Hjärta, Min Hand kan inte längre hindra Guds Arm från att falla över er;

ecclesia2 behöver återupplivas och Hennes tid av Rening är nästan över nu; den Helige Ande skall komma ned över er alla och ge er hopp, kärlek och tro; återställa er tro och livnära er själ; detta kommer att bli känt som den Stora Återkomsten, som Flödet av en Evig Källa; Blomningstiden för blommor; ecclesias rening kommer att förbereda er alla att möta en Ny Himmel och en Ny Jord; Hon skall förbereda er att stå inför er Gud; förstå Min djupa kärlek som Jag har till er alla;

vi, oss?

Ja, vi, oss.

kom;


1 I uppenbarelser.
2 Kyrkan på grekiska.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message