DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Gudomlighet förvandlar dig
Kärleken skall komma tillbaka som Kärlek

11 juli 1988

(Rhodos)

(Jag har svårt att få vara ensam och skriva. Alltför många människor här omkring.)

O dotter, Jag, Herren, älskar dig; kom, ge Mig allt vad du har, även din synd, Jag skall förvandla den till goda ting; Jag, Herren, är Gudomlig och allt som ges till Mig kan bli förvandlat av Min Gudomlighet; Jag renar varje enskild handling; Jag kan förvandla allt genom Min Renhet; Vassula, dra dig undan oftare, kom till Mig även om det bara är för en kort stund;

(Senare.)

(Jag frågade Jesus vad som skulle vara de första stegen för katolikerna och de ortodoxa att ta för att börja enas.)

Jag ger dig Min Frid;

Jag ger dig min vilja.

var stilla, och lyssna; ge Mig din vilja och låt Mitt Heliga Hjärta få jubla; behaga detta brinnande Hjärta; ge Mig din vilja, du ger den till din Fader som skapade dig; kom, Jag skall svara på din fråga; dina bröder1måste förstå och tro att det är Jag, Herren, som önskar förena er; dina bröder behöver tro att Jag använder dig som Min skrivtavla för att skriva ner Mina önskningar; de måste alla bli villiga att stiga ned från de höga säten som de har skapat åt sig själva;

Min forna Kyrka var ren, ödmjuk och fylld av kärlek; Min Kyrka av idag har förvandlats så att den liknar en legion av troner; de måste alla stiga ned från dessa höga säten och följa det nya budet som Jag har gett dem; Jag älskar Mina barn och de har drivits bort av Kains söner; de har gjort Mitt Hus till en ödemark där nu endast tistlar och törnen växer; Vassula, stunden är nära förestående; Min återkomst är nära; Kärleken skall komma tillbaka som Kärlek; Kärleken älskar dig;

sök inte förstå varför Jag har utvalt dig för att skriva ner Mina Budskap; förstå endast att Jag blir mer förhärligad av att ha utvalt ett intet för detta Budskap om Frid och Kärlek; för ju mindre du är, desto större är Jag; ju lägre du är, desto mer är Jag benägen att böja Mig ner över dig och nå dig; var absolut ingenting, så att du tillåter Min Ande att andas i dig; utplåna dig själv fullständigt så att endast Jag blir synlig; gläd Mig, själ, genom att ofta överlämna dig och ge Mig din vilja; du överlämnar dig åt Kärleken;

vi? oss?

Ja! För evigt.


1 Katoliker och ortodoxa.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message