DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag Är vid era dörrar

14 juli 1988

(Medan jag var på Rhodos, välsignade Jesus många krucifix och medaljonger, genom att kyssa dem.)

frid vare med dig, barn; gläd Mig och le mot Mig när du ser Mig; ack Vassula, de har låtit Mig stanna kvar vid ingången ... de har glömt bort Mig och gått tillbaka till sina mindre sysslor, förstår du?

vakna! Jag Är vid era dörrar! Jag är som en tiggare; se, er Härskare bönfaller er som en tiggare; Jag tigger om er kärlek; var goda! var fullkomliga! älska varandra; ångra er ofta; be ofta, och inte bara i era egna intressen; kom till Mig av kärlek!

Jag, Herren älskar er; en kärlek ni aldrig kommer att förstå, inte förrän ni är i himmelen; omfamna Mig, så som Jag, Herren, omfamnar er; synda inte mer ... Jag känner era svagheter, era skröpligheter; Jag känner er själ; kom, kom till Mig och ge Mig allt så skall Jag smycka er;

Vassula, tala om för dem att de lär känna Mig bättre om de öppnar sitt hjärta fullständigt och släpper in Mig; Jag skall vara mitt bland dem och lyssna;

Är det, Herre, när vi alla möts?

ja; vi, oss?

Ja, Herre. 1

Vassula, Mitt barn;

Ja, Heliga Maria?

gläd Mig och kom upp till Mig2 med Mina andra barn; kom och Jag skall välsigna er alla; Jag älskar er;

Jag välsignar dig.

(Jesus talade)

påminn dem om hur Jag, Herren, ännu kallar på dem; Jag vill att de skall komma och närma sig Mig; varför dra sig undan från Kärleken? Jag är alltid bakom Mitt Tabernakel och väntar tålmodigt för att se om någon av dem kommer för att besöka Mig; men ack! Jag väntar ännu ...

se upp för Satan som alltid hittar på alla möjliga ursäkter och får dem att låta rimliga och giltiga; han förskönar dem för att de skall ge sken av att vara helt förnuftiga och så hindra er från att komma till Mig;

Jag älskar var och en av er, låt dem förstå att Jag inte älskar dig mer än dem, detta borde några av dem verkligen förstå; om de läser Mitt Budskap om Frid och Kärlek kommer de att förstå; Jag, Herren, älskar er alla på samma sätt; Jag upprepar detta för dem som ännu inte har förstått; så kom till Mig, besök Mig; kom och drick av Mig så skall ni törsta efter mer; kom och ät Mig och ni skall längta mer efter Mig; öppna era hjärtan och ta emot Mig; låt Mig inte stå vid dörren! välkomna Mig i ert hjärta, Jag känner era behov; Jag känner era svagheter; er själ behöver Mig och endast genom Mig kommer ni in i Paradiset; varför tillåter ni er själ att fångas i de nät som Min fiende har lagt ut?

kom tillbaka till Mig, se på Mig, hämta undervisning genom att läsa Mitt Heliga Ord; den tid ni ägnar åt att läsa Mig kommer inte att vara förgäves; visst kan ni ge er Frälsare en timme av er dag?

älska varandra; var fridsamma mot varandra; förlåt, så som Jag förlåter era synder; löna ont med kärlek; var goda! var fullkomliga! kom, Kärleken älskar er och kärleken skall aldrig lämna er; Kärleken skall hjälpa er och leda er intill slutet;

17 juli 1988

(Söndag - Marinas festdag)

Vassula, Mitt Obefläckade Hjärta jublar varje gång Jag möter Mina barn uppe i Mitt lilla Hus i Tsambika; Jag, er Heliga Moder, älskar er alla; kom, vi, oss?

Ja, Heliga Maria; vi, oss.

(Rhodosborna gav mig krucifix och medaljonger som Jesus skulle kyssa.)

Herre?

Jag är;

Vill Du kyssa dessa föremål och välsigna dem, Herre?

för dem till Mina läppar, de kommer alla att välsignas;

(Jag lyfte dem till Jesu läppar.)


1 Jesus var inte nöjd med gruppen på Rhodos.
2 Till Tsambika-kapellet, som ligger på toppen av en brant kulle med utsikt över Medelhavet. Detta kapell är känt för sin undergörande ikon av Vår Fru. Den är särkilt känd för att kunna hjälpa barnlösa par.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message