DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Saliga är de som är fattiga i anden

9 juni 1988

Vassula, Jag, Herren, älskar dig trots ditt armod; du är fattig i anden, men Jag har sagt: “saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör Himmelriket;” o Vassula, det är just vad Jag och din Heliga Moder gör; Våra Hjärtan har utvalt arma själar, fattiga i anden och de minsta i Min skapelse för att uppenbara Min Försyns Verk för att trotsa dem som kallar sig visa; Min Ande utväljer alltid dem ni kallar ’obetydliga’ och ’föraktliga’, för att de visa skall komma på skam;

Vassula, var ihärdig,1 Jag skall alltid hjälpa dig; kom, vi, oss?

Ja, Herre; vi oss.

vi, oss?

Ja, Heliga Maria; vi oss.


1 Göra mitt bästa och be den Heliga Rosenkransen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message