DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Den Heliga Rosenkransen

10 juni 1988

(Vår Moder talar.)

genom den Heliga Rosenkransen; skall Jag segra; dotter, detta steg är början på många andra händelser som skall komma; inse, Vassula, att i Fatima uppenbarade Jag Mig som vår Fru av Rosenkransen;1 och nu kommer Jag till dig som vår Fru av Rosenkransen; Vassula, Jag älskar dig gränslöst, är du beredd att be den Heliga Rosenkransen dagligen?

Ja, jag vill lyda Dig och Jesus.

lydnad ... låt Mina barn få veta hur mycket ondska som besegras genom lydnad;

ecclesia2 skall återupplivas; Jesus och Jag har alltid arbetat tillsammans eftersom Våra Hjärtan är förenade; Jesu Heliga Hjärta har förberett Sitt Budskap om Frid och Kärlek genom dig, och utvalt det svagaste, minsta och ynkligaste barnet av hela mänskligheten, men trots vad du är, älskar Jesus dig gränslöst; Han utvalde dig för att visa världen Sin gränslösa Barmhärtighet;Han valde dig för att uppenbara Sin Kärlek genom dig;

kom tillbaka, skapelse, kom tillbaka till Oss! tiden är nästan ute nu! hör Vårt rop; barn, det återstår inte mycket tid; O älskade! hör Vår Röst, hör Vår vädjan, hör dessa Hjärtan som älskar er, dessa Sårade Hjärtan som gråter oavbrutet efter er; återvänd till Oss!


1 Eftersom Herren bett mig att lära den Heliga Rosenkransen, ringde jag en av mina gamla grannar som jag visste var katolik och frågade om hon hade tid att lära mig Rosenkransen ordentligt. Förvånad över att jag som ortodox bad henne, kom hon i alla fall.
2 Grekiskt ord för ”Kyrkan”.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message