DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Meditera Rosenkransen

31 maj 1988

Jesus?

Jag är; du bad den Heliga Rosenkransen väl;

Tack Herre, och Heliga Moder, för att ni undervisar mig.

(Jag bad de vanliga tre bönerna och hela den Heliga Rosenkransen, och denna gång avslutade jag den.)

avsätt din tid dessa dagar till den Heliga Rosenkransen;

Ja Herre. - Herre jag har läst Gabrielles ‘Homebringing Mission’ men den nämner inte jungfru Maria eller den Heliga Rosenkransen;

Vassula, låt det bli känt att detta är vad Jag, Herren, kallar en vilseledande fackla; be för dessa sekter; Jag, Herren, kommer inte att tillåta att Min Kropp är åtskild från Mitt Huvud; dessa, dotter, är de flytande kungariken, riken utan rötter, som Jag har berättat för dig om; Jag har nu gett dig exempel på ett sådant; Jag behöver inte säga dig vad Mitt Heliga Hjärta känner; Vassula, meditera över Mitt Heliga Hjärta, detta Hjärta som aldrig sviker dig; Jag kommer att vara din Helige Lärare intill slutet; lämna inte Min Hand; vi, oss?

Ja, Herre.

vi, oss?

Ja, Heliga Maria. Ära vare Gud.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message