DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Abba

1 juni 1988

(Medan jag talade med en ung grekisk kvinna om vår Himmelske Fader, kom återigen ordet ’Abba’ över mina läppar; ’O babas’ på grekiska.)

Vassula, kalla Mig Baba; med kärlek tar Jag emot detta ord, detta anrop; Jag är din Himmelske Fader;

vi, oss?

Ja, Herre, för alltid.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message