DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Barmhärtighet över er är Stor

19 maj 1988

Herre? Anledningen till att de kyrkliga myndigheterna inte är intresserade kanske är, att Ditt Budskap om Frid och Kärlek är en påminnelse om omvändelse, liksom de från Lourdes och Fatima. De känner kanske inte det som sin skyldighet att fördjupa sig i detta också. De är ändå tyngda av arbete. Fast det är ju inte bara en påminnelse. Det talar också om att enas, Rysslands omvändelse och Petrus Stol.

Vassula, Jag Är Ordet, det Eviga Ordet, Mitt Ord är Evigt Liv; om Jag vill påminna Min skapelse om Min Kärlek, om så dagligen, genom olika medel, och kalla er till omvändelse, då är det inte er sak, skapade varelser av stoft och aska, att förkasta något av Mina uttalade ord; Jag, Herren, känner era behov och Jag säger er, Min Barmhärtighet över er är Stor! 1

kom, känn Min Närvaro;

Ja Herre.

vi, oss;


1 Vår Herre betonade verkligen denna mening väldigt starkt!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message