DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ta emot Guds Rike som ett litet barn
En liknelse - kråkorna och skörden

16 maj 1988

Jesus?

Jag är; kom, behåll Min undervisning i dina tankar; Jag är din Gudomlige Lärare, som dikterar för dig; Vassula, på mindre än två år har Jag visat dig många av Mina Gudomliga Verk, som är så gåtfulla för människor och för deras fattningsförmåga; du förstår, Mitt barn, dessa Gudomliga Verk övergår mänsklig fattningsförmåga; många själar svarar inte på Mina Verk, dessa själar vill sällan förändras;

Herre? Vad menar Du med ’förändras’?

dessa själar är bundna till världen, till det materiella; även om de kallar sig andliga1är de det inte, eftersom de håller fast vid vad de ser med sina fysiska ögon och vidrör med kroppen; de är envisa och lever ett ofruktbart liv; deras hjärtan öppnas inte så att Min Gudomlighet kan flöda in i dem;2 ja, det finns många omständigheter som hindrar dem från att bo i Mitt Ljus; Jag har sagt och Jag säger åter och åter dessa mycket viktiga ord: “den som inte tar emot Guds Rike som ett litet barn, kommer aldrig dit in“; var oskyldiga, tro med barnatro, då kommer Mitt Gudomliga Ljus att omsluta er, och som en blomma, kommer ni att att vända er mot solen och slå ut, och tillåta Mitt Ljus att flöda in i er; förstå, Mina älskade barn, att Jag alltid är med er;3 Jag älskar er outtröttligt;

Jesus kommer Du att fortsätta att undervisa oss?

allt Jag har att säga kommer att skrivas ned; Jag är alltid nära er, älskar er och undervisar er, låt dem som har öron höra: det är Jag, Jesus, er Herre, som uppenbarar Mig genom detta redskap; Jag har aldrig övergett er;

(Jesus såg på mig.)

Vassula, Jag skall lära dig att göra framsteg;

(Senare)

Jesus?

Jag är; be för alla de själar som ännu inte har förstått den Heliga Bibeln och som misstolkar så många delar av Den; de tar bort hela avsnitt som kunde ha upplyst er, och utplånar den rika undervisning som kunde ge er ljus; lyssna och försök att förstå:

“det var en man som skulle så på ett vidsträckt fält; för sådden valde han det finaste utsädet som kunde ge det bästa vetet! när nu skörden var färdig att bärgas - och vilken stor skörd det var! - sände hans fiende ut en hop kråkor och lät dem flyga över hans fält; detta fält som var bearbetat med möda och förberett med så mycket kärlek och offer, med en färdig rik och mogen skörd som kunde försörja hela landet, ingen skulle behöva gå hungrig; men, dessa kråkor som sänts ut av hans fiende, började plocka här och där av skörden, de härjade och skövlade så mycket som möjligt; om inte såningsmannen hade sett allt detta och sänt ut sina tjänare för att jaga bort de där kråkorna skulle de ha förstört hela skörden;”

Herre, vill Du nu förklara?

kom, mannen som sådde är Jag, Herren, skörden är Mitt Ord,4fienden är Satan, kråkorna är de själar som är påverkade av Satan, under många år, för att nu och då uppsluka viktiga delar av Mina Ord; men, Jag, Jesus Kristus, Herren, skall uppenbara Mig gång på gång för att ge er tillbaka de bitar som saknas, Jag skall smycka och återställa Min Kyrka;

Jag älskar dig, skapelse; hela Min Kyrka kommer att förnyas; dessa bitar som givits åter till er kommer att utsmycka Den och fullkomna Den, men först skall Jag kröna Petrus, Petrus-av-Mina-Lamm; Jag har gett honom detta namn som han kommer att behålla;

Jag skall stiga in i Mitt Tempel så som Jag gjorde när Jag gick på jorden, och med Mitt Bälte av Rättfärdighet krossa alla dessa bedragare; Jag skall stiga in med kraft och omkullkasta alla penningdyrkare;

Jag skall gå in i Jerusalem så att det Nya Jerusalem kan börja se Ljuset; Jag skall skaffa undan hindren och öppna Vägen; detta, Min Vassula, skall bli känt som Min Kyrkas Stora Prövning;

Jag skall då sätta en järnspira i Petrus Hand, med vilken han skall valla Mina får; och till dem som inte vet och som ännu frågar sig ”varför måste vi ha en ledare?” säger Jag detta: har ni någonsin sett eller hört talas om en flock får utan herde?

Jag är er Himmelske Herde och Jag har utvalt Petrus för att skydda Mina lamm till Min Återkomst; Jag har gett honom ansvaret, så varför alla dessa tvister, varför alla dessa meningslösa argument?

och till alla dem som ännu inte känner Mina Ord, säger Jag att ni skall läsa dem i Skriften, de finns i evangeliet enligt Johannes, Min lärjunge;5Jag skall då förena Min Kyrka och omsluta er med Mina Armar till en fålla; för som det är idag är ni utspridda och utvecklar alltför många samfund, splittrade avdelningar; Min Kropp har ni slitit i stycken och detta FÅR INTE FORTSÄTTA!6 Jag skall ena er alla;

(Jesus menar här att förena katoliker, ortodoxa och protestanter, men också andra grupper förutom dessa, till och med sekter. Herren skall kalla oss alla till Petrus, eller, Petrus skall komma till oss. En hjärtats enhet.)

då skall Jag och Petrus arbeta tillsammans; Jag skall visa honom de fördolda delarna av Mitt Ord, Jag skall visa honom många av Mina Mysterier så att han kan lära ut dessa till Mina barn, och genom denna undervisning skall ni se en ny himmel och en ny jord; Jag, Herren, skall förnya Min Helgedoms murar;

ack Vassula! det finns så mycket som behöver repareras! tillåt Mig att använda dig;

Ja Herre, jag ber, ge mig den kraft jag behöver. Amen.

låt Mitt Finger vila mot ditt hjärta för att hålla Mitt Altare brinnande, Jag, Gud, älskar dig trots din totala obetydlighet; Jag skall ge dig den styrka du behöver för att kunna fullgöra ditt uppdrag, detta uppdrag som Jag har utsänt dig för; bli inte modfälld, var tålmodig; snart skall du återvända hem till Mig, till Oss;7 ta emot Vår Frid; be för den förnyelse som Min Kyrka skall gå igenom; Jag, Herren, älskar er alla; vi, oss!

Ja, Herre, för evigt.

kom;


1 1 Kor. 2:14: ”Den oandlige tar inte emot vad Guds Ande säger: det är dårskap för honom....” (Den som kallar sig andlig men förnekar Guds övernaturliga verk kan inte vara andlig.)
2 Till och med prästvigda som kallar sig andliga, som biskoparna i Garabandal och Medjugorje, vilka bestrider vår Heliga Moders uppenbarelser.
3 Vi ska inte bli förvånade över övernaturliga närmanden. De är inga sagor.
4 den Heliga Bibeln.
6 Jesus var här helt bestämd.
7 Jungfru Maria var med oss, och påminde mig om den vision jag hade när jag var tio år.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message