DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall samla ihop Mina förskingrade lamm

7 maj 1988

(Jungfru Maria.)

Vassula! Jag skall alltid trösta dig när vargarnas hätska ord sårar din själ; stilla Min Sons törst; släck Hans omätliga törst efter Kärlek; låt oss be till Fadern:

“Barmhärtighetens Fader,
jag är vid Dina Fötter i tillbedjan,
jag Tror och Hoppas på Dig,
jag älskar Dig gränslöst;
amen”

(Jag upprepade.)

Tack, Heliga Maria; låt mig stödja mig mot Dig.

älskade, Min Son och Jag lämnar dig aldrig;
lyssna till Min Son:

Jag, Jesus, älskar dig själ;

Jag älskar Dig Herre! Herre! Vad ska vi göra?

(Jag menade, vilka är de följande anvisningarna nu.)

allt kommer att utföras av Mig; Jag är den Enda, Heliga Rena Kyrkan; be för denna Enhet; be för de själar som förnekar dig;

Jag älskar dig; Jag är med dig hela tiden;1 kom till Mig när ditt hjärta är plågat av de glupska vargarna; hör Mig; den protestantiske prästen gisslar min rygg gång på gång; Jag vill fråga (...) om han är villig att göra bot för den prästens fel genom en uppoffrande handling; be för detta vilsna får; be för honom; gör bot, Min älskade, genom att fasta på bröd och vatten varje fredag; är du villig att lindra din Frälsares lidanden? Jag älskar dig, kära själ; hör Mig, Vassula:

Mitt Rike är mitt ibland er;

Petrus-av-Mitt-Hjärta, Petrus-av-Mina-Lamm; detta är det Heliga Namn Jag har givit honom: 'Petrus-av-Mina-Lamm', men Kains söner har störtat honom från tronen och stulit från honom den Krona som Jag hade ärat honom med; Jag, Herren, älskar honom, ty denne är Min Själs högt älskade; hans stulna Krona skall Jag ge honom åter;

Jag skall störta de falska riken som uppslukat Min Kropp, flytande riken, riken utan rötter; Jag skall kasta omkull dessa falska riken och resa upp Mitt Sanna Rike i Mitt Ljus, som en Fackla, och till Petrus skall Jag helt och hållet ge tillbaka hans Stol och installera honom; och Jag skall sätta en spira av järn i hans hand så att Jag ger honom makt att härska som herde; Jag skall samla ihop Mina förskingrade lamm,2 och när Jag har gjort detta, skall Jag kringgärda denna Fålla med Mina Armar och ingen! ingen! inte ens den onde kommer att kunna stjäla ett enda lamm ur denna Fålla; med Min Mantel skall Jag täcka dem och skydda dem i Min värme och bevara dem; åt Petrus skall Jag ge tillbaka vad Jag gav honom när Jag var på jorden i köttet; ingen människa kommer att överträda Min Viljas gränser, för allt som nu är, är ert verk, inte Mitt; Jag avskyr laglöshet och uppror emot Mig;

Vassula! trolovade! bröder! varje steg ni tar, välsignar Jag, Herren; Jag, Herren, den ni söker, skall plötsligt träda in i Mitt Tempel; Jag står vid er dörr och knackar, vill ni släppa in Mig? Jag bär med Mig Min Frälsnings Plan; Min Bokrulle är skriven och färdig att förtäras; det bör nämnas att Jag lade om Min Frälsnings Plan av Frid och Kärlek för att ära Petrus Stol så som den borde äras; Jag kommer för att ge honom hans herdekrona åter; närma er Petrus ... närma er Petrus ... kom nära er Herre;

Tack, Herre.

tröttna inte att skriva; vi, oss?

Ja, Herre; vi, oss.


1 Jesu röst var här mycket mjuk och förtrolig...
2 Här fick jag en vision av Änglar som försökte fösa ihop lammen in i fållan.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message