DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mitt Blod blev utgjutet i Floder för dig
dela Min Bägare

7 april 1988

Jesus?

Jag är;

ta emot Min Frid, Vassula; inse att Jag inte har fört dig hela vägen hit och format dig för att nu överge dig; Jag älskar er alla; det är Jag, Herren, som söker efter själar för att hela och återlösa dem; O själ!1 ja det är Jag, din Frälsare, som kom till dig2 för att hela dig, älskade själ; det är Jag, Herren, som kom till din dörr och knackade; O högt älskade själ, Jag har fört dig till Mig; Jag livnär3 dig nu, kom!

närma dig Mig; Jag skall smycka dig och rena dig; Jag skall hela alla dina sår; Jag skall återupprätta dig, Mitt barn; det är Jag som kom till dig, Jag sökte din själ; kom, Jag skall trösta dig; kom och vila i Mig, själ; kom till Mig och ät Mig; kom och drick Mig; hör din Återlösares rop så skall din själ leva; Jag älskar dig, älskade själ; Mitt Blod blev utgjutet i Floder för dig, för din frälsning;

själ? kom och dela Min mantel, Jag skall skydda dig; Jag skall vara din Tillflykt; Jag är Jesus och Jesus betyder Frälsare;

(Jesus har gett detta budskap till var och en som läser Honom. Det är inte en slump att du läser Hans Budskap om Frid och Kärlek. Det är Han, Jesus som sökte efter dig, kom till dig och gav dig detta budskap att läsa.)

utvidga Mitt Rike genom att sprida Mitt Budskap som du gör; det är Jag som skall grundlägga Mina Verk och utbreda Mitt Rike; kom ihåg att Jag alltid når Mina mål; le mot din Frälsare, välsigna Mig;

(Jag vände mig om och välsignade Jesus.)

Jag välsignar Dig Jesus Kristus, jag välsignar Dig.

Jag välsignar dig också; var samstämmig med Mig i kväll; Jag övergavs av Mina bröder och förråddes av en av dem; dela Mina själskval i Getsemane, överge Mig inte;

Det ska jag inte, Herre.

ha Mig alltid i dina tankar, trösta Mig på detta sätt; visa Mig att du inte kommer att överge Mig, Vassula; dela Min ångest, dela Min Bägare, var hos Mig intill slutet; lev Min Passion, förhärliga Mig! var nära Mig;

Jesus. Ja, det ska jag.

(Jesus såg ut som om Han genomlevde det på nytt.)

O Vassula! kom in i Mitt Heliga Hjärta, kom in i dess djup, därinne skall du finna Frid; Jag, Herren, har hållit en plats för dig, du tillhör Mig och Jag tillhör dig, Kärleken skall leda dig;

Herre, jag har gett Dig mitt hjärta, Du kan göra vad Du önskar med mig.

lita då på Mig; ta Min Hand, Jag skall aldrig någonsin svika dig!

Led mig Herre, för Du är min vägledare och Gud.

kom, glöm Mig inte; välsigna Beatrice; Jag, Herren, välsignar henne; vi, oss?

Ja Herre, tillsammans för evigt.

(Påsk) Skärtorsdag

(Jag var i Kyrkan i onsdags och prästen välsignade var och en med myrra blandat med olja. Vi fick doppa en bit bomull i blandningen som välsignats av Kyrkan och ta med den hem.

Beatrice kom hem till mig för att vi skulle gå tillsammans till kyrkan. Jesus bad mig välsigna henne. Så jag välsignade henne med oljan och myrran jag hade kvar. Man välsignar på detta sätt: medan man säger välsignelsen tecknar man ett kors med olja och myrra på pannan, på vänster och höger kind, hakan, handflatan och på handens ovansida.- Prästen hade uttalat några ord om helande till kropp och själ. Jesus fick mig, genom en inre röst, att förstå att Han skulle uttala dessa ord.

Senare i kyrkan, blev jag ibland okoncentrerad och tankspridd, på grund av språket. Grekiskan som talas är klassisk grekiska och jag förstår nästan ingenting. Att hejda mina tankar från att löpa fritt under dessa tre timmar var svårt, men Jesus hjälpte mig så att detta inte skulle hända. Varje gång mina tankar började vandra, sa Jesus: “Var nära Mig “, eller “Håll dig nära Mig“. Jag tror att Han kan ha sagt detta kanske tio gånger.)


1 Detta är ett rop efter den som läser Honom nu.
2 Här talar Jesus till den som läser Hans Budskap.
3 “Livnära” betyder här att läsa och förstå.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message