DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ta inte bort och sparka inte på Mina byggstenar som bygger upp Mitt Hus

9 mars 1988

Herre, har Du hört? Pater Vassili har ändrat sig. Nu påstår han att allt det här är från djävulen. Han säger också att Du bara närmar Dig själar med en mogen tro på Dig och inte de ovärdiga.

Mitt barn, här är ännu en som måste lära sig att tro på Min Oändliga Barmhärtighet och Min Oändliga Rikedom; skriv Mitt budskap till honom;

varför trampar du på Min blomma? har Jag inte gett dig ögon för att se och öron för att höra? kan du inte se? Jag är Herren Jesus Kristus, Guds Älskade Son; det är Jag, det är Jag som fäller de höga träden och det är Jag som låter de låga växa; värdesätt Mina Verk av idag, tro på Min Försyns Verk; Jag har sänt er Mitt barn för att upplysa er med Mina Verk; Jag, Herren, är Oändlig Rikedom; frukta inte, hur skulle Jag kunna se Mina lamm förskingrade? Jag har kommit för att finna dem och ge dem föda, Jag har kommit för att försköna Min Trädgård, Jag har kommit för att bevattna denna Ödemark; trampa inte på Min blomma, kom till Mig och ångra dig; lyssna inte till Satans röst; Jag älskar er gränslöst och det är därför Jag har kommit för att förena er alla, skapelse! vandra med Mig, er Gud, ta inte bort och sparka inte på Mina byggstenar som bygger upp Mitt Hus, detta Hus som idag ligger i ruiner; tvivla aldrig på att det är Jag, Herren!

Vassula stöd dig på Mig, var nära Mig, låt Min Hand fatta din hand; Jag, Herren, älskar dig; vi, oss?

Ja, Herre Jesus.

kom då;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message