DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall förena Mina lamm

8 mars 1988

Petrus! Jag står alldeles vid era dörrar nu; Förhärliga Min Kropp; Jag skall förena Mina lamm, även dem som inte hör till denna fålla; Jag ropar, och de kommer att känna igen Herdens Röst; tiden flyr och Min Återkomst är nu mycket nära; Kärleken skall återkomma till er som Kärlek och Mitt Rike på jorden skall bli så som i Himmelen; för Rättvisa, Kärlek och Frid kommer att utgjutas från Himmelen över dig, skapelse!

Vassula, när du nu vet hur beroende du är av Mig, din Gud, vill du be mer? Jag älskar dina enkla ord, säg till Mig,

"Jag älskar Dig Herre,
jag andas för Dig, jag ler för Dig,
jag hoppas på Dig, jag tror på Dig,
Du är min glädje, min styrka,
min frid,"

ja, säg dessa ord till Mig, din Helige Följeslagare, dela dina dagar med Mig; vad Jag önskar att Mina barn skulle inse Min omedelbara Närvaro; Jag är alltid närvarande vid deras sida, var som helst, när som helst; om de bara förstod detta, skulle de inte falla så ofta, de skulle synda mindre; säg till dem att Jag vill att de skall vara förtroliga med Mig; kom, Jag älskar dig, älska din Lärare också;

1 och in i Mitt Hus skall du församla de stora, och avväpna dem, och från Min Mun skall du tala, och så kröna din Gud med kransar av Kärlek och Frid, som ersätter Min Törnekrona; och Jag, Herren, skall låta Rättrådighet, Kärlek och Frid från Min Himmelska Boning regna ner över Min skapelse;

lilla barn, ta emot Frid från din Gud; Jag ledde dig, Min Vassula, Jag formade dig och nu skall du fortsätta med Mig, med din hand i Min Hand, in i Min Blödande Kropp; följ Mig och kom ihåg, se varken åt vänster eller åt höger, gå rakt fram för att fullgöra din uppgift;

var inte rädd, Jag skall smycka din själ så att du kan kasta ut och avväpna Mina fiender; Jag, Herren, är mitt ibland er alla, Jag Är alldeles vid era dörrar! Jag har med Mig tre Kronor, Fridens Krona, Kärlekens Krona och Rättvisans Krona;


1 Det uppstod en paus här, sedan gav Jesus mig en profetia.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message