DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Hur lite förstådd Jag är av Mina egna

24 january 1988

Vassula, Jag vill avslöja Mina känslor för (...); hör Mig: broder! själ! förkasta för alltid teorin att "Gud närmar sig och upplyfter endast själar som är helgade åt Mig;" Jag närmar Mig inte bara hängivna själar; Jag gör ingen åtskillnad; skulle Jag vara en Gud som favoriserar? Mitt Hjärta värker av att se hur många av er som fortfarande tror att Mina nådegåvor bara ges till hängivna systrar eller bröder; förstår du, Mitt barn, hur lite förstådd Jag är av Mina egna?

(Jesus böjde sorgset huvudet åt sidan och lyfte handen till sitt Hjärta. Han förblev i den ställningen en stund. Han var mycket vacker.)

Jag har närmat Mig många som inte hör till Min Kyrka, ja... stackars själar...1 och omvänt dem till att bli Mina hängivna efterföljare; till lärjungar gjorde Jag dem; till helgon gjorde Jag dem, ändå finns det många kyrkliga myndighetspersoner som förbiser dessa Mina gärningar och ignorerar dem; de har aldrig erkänt dessa själar, de känner inte till dem, många har blivit avvisade på grund av deras partiskhet! teorin att "Gud endast närmar sig hängivna själar som bär ordensdräkt" är felaktig; O så ni tar miste!

(Från att ha varit lugn och sorgsen blev Jesus nu upprörd.)

om du bara visste hur många själar Jag har närmat Mig som inte nödvändigtvis burit ordensdräkt, eller varit hängivna Mig, och som Jag gjort till helgon!

Min älskade, har du verkligen glömt hur du själv fick förnimma Min Närvaro? Jag omslöt dig i Min väldoft medan Jag välsignade dig! kom, du kommer att lära; Jag har omvänt många själar med Mitt Budskap av Frid och Kärlek; förlorade lamm har kommit tillbaka till Mig och till Min famn; jubla, själ! vilket mirakel kan vara större än att ett förlorat lamm återfinner sin Mästare! vilken glädje kan vara större för Herden än att återfinna sitt förlorade lamm! 2 förkunna Min Frälsnings Underverk för dina bröder! för dina grannar! förkunna de goda nyheterna, förkunna Mina verk! låt Mina Verk bli kända, låt Mitt Mirakel bli känt;

Jag har kommit till dig och fyllt på din lampa; Jag har gett dig Mitt Ljus, göm inte lampan under din säng, där gör den ingen nytta; kom; gläd dig broder, ty Jag har fyllt på din lampa för att den skall kunna lysa från lamphållaren; låt alla få se Ljuset och förstå att Det kommer från Mig;

förkunna Mina Heliga Verk, ära Mig genom att sätta Mitt Ljus på taket till ditt hus så att alla kan se Det; låt Det vara synligt för alla; när de varseblir detta Ljus, kommer de att församlas från när och fjärran; berätta för dem hur Jag kom till dig och gav dig detta Ljus;

Jag ger dig Min Frid...


1 Jesus sade detta med en ömsint och sorgsen röst.
2 Jesus var fylld av glädje när Han sade dessa ord med sin milda tenorröst. Hans Hjärta tycktes sprängas av glädje!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message