DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har kommit för att förena er alla

23 december 1987

Min Gud, protestanterna kommer att bli chockade!

(Jag kunde inte komma över det.)

Vassula, Jag har väntat i åratal på att de skall ändra sig, låt Mig nu vara fri att skriva ner Mina önskningar;

Men de kommer att bli chockade!

Lyssna; kan någon höra på Mig bara då det är bekvämt för honom, och sedan tillsluta sina öron när Jag säger något som inte passar honom?

Då kommer de att förkasta alltsammans med en gång! Eftersom de inte kan välja ut delar av budskapet. De kommer att hävda att det inte är från Dig.

gör de det skulle de förneka Mig som sin Gud;

Herre, vågar jag säga att det här är hårt för dem? De kommer inte att se det som om de förnekade Dig, när allt kommer omkring så älskar de Dig och de tillber ju Dig, Herre.

Vassula, Jag har kommit för att förena er alla; skulle någon av Mina lärjungar avvisa Min vädjan?

Nej, inte om de är uppriktiga, Herre.

i detta yttrande finns allt som behöver sägas; “om de är uppriktiga..." då kommer de att lyssna;

Jag kommer för att lysa över er alla och upplysa er så att Jag kan förena er; men, Vassula, till Min stora sorg kommer det att finnas de som föredrar mörkret framför Ljuset därför att deras gärningar är onda, de kommer att vägra att träda in i Mitt Ljus av rädsla över att få sina gärningar avslöjade, men Mina fromma och de som uppriktigt erkänner Mina Verk och följer Mig, de skall komma in i Mitt Ljus utan fruktan och visa fram sina gärningar, för de skall visa att allt vad de gör är gjort i Mig, deras Gud;

Jag har sagt att om ni gör Mitt Ord till ert hem, så är ni i sanning Mina lärjungar; ni skall lära er Sanningen och Sanningen skall göra er fria; och nu säger Jag er detta: om ni erkänner Mitt Ord av idag, så är ni i sanning Mina lärjungar; ni kommer att lära er Uppriktighet i Sanningen och Sanningen skall göra er fria och göra det möjligt för er att förenas i Kärlek och Förhärliga Mig;

Jag kommer till er alla med Mitt Hjärta i Min Hand och ger Det åt er, men trots Min vädjan skall många försmå Mig och förneka Mig som Gud, ty deras hjärtan har hårdnat; om de älskade Mig skulle de lyssna till Min vädjan; om de vägrar att lyssna är det för att Jag har förlorat dem som barn; deras visdom har förblindat dem; men Jag säger er sannerligen, de får som tillhör Mig kommer att känna igen Min Röst; de som inte känner igen Min Röst är inte Mina får därför att de inte tror på Min Allmakt;

vet du varför Mina lamm är skingrade och Min Kropp stympad? vet du varför oenighet råder i Min Kyrka? därför att de har vandrat om natten utan något ljus som vägleder dem; sök Mig som är Ljuset så skall Jag leda er, skaffa undan ert hyckleri och er förhärdelse; var milda och ödmjuka; öppna era hjärtan och låt Min Sav uppfylla er; Jag är er Gode Herde som älskar er;

Vassula, tala med Mig; behandla Mig som din Helige Följeslagare;

Det ska jag, min Gud, jag älskar Dig, Herre. Jag önskar förhärliga Ditt Namn, Herre.

älskade, Jag har förhärligat Mitt Namn och Jag skall förhärliga Det igen; Mitt Rike skall vara i evighet;

kom, fatta mod, dotter, Jag är med dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message