DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vörda Himmelens Drottning

22 december 1987

Vassula, tiden är inne för att ena Min Kyrka; kom samman igen Mina älskade, kom och bygg upp dessa uråldriga ruiner, återuppbygg Min gamla grund, en grund som är lagd av Min Egen Hand; vörda Min Moder så som Jag, som är Ordet och över alla, vördar henne; skulle Jag då inte önska att ni som är stoft och aska erkänner Henne som Himmelens Drottning, och vördar Henne? det är Min sorg idag när Jag märker hur litet Min skapelse vet om Hennes betydelse; de som går under Luthers namn och som har isolerat sig helt och hållet, måste återvända till Petrus;

Herre! De kommer att bli chockade!

Vassula, Jag skall böja deras knän för att vörda Min Moder; det är Jag, Herren som talar; Jag skall böja dem! och när de böjer sig, skall Jag låta Mitt Ljus lysa över dem och resa dem upp; Jag skall stärka era stjälkar, och ni skall vara som en väl bevattnad trädgård, som ett källsprång vars vatten aldrig sinar; Jag skall återuppbygga det Hus Jag byggt;

kom, älskade, var formbar och mjuk som nu, så att Jag kan gravera Mina Ord på dig, kom, glöm aldrig Min Heliga Närvaro;

Ja, Herre.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message