DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mina barn är hungriga

11 december 1987

Jesus?

Jag är;

Jesus, hur kommer det sig att media har lättare att tro än präster, teologer etc. Minns Du när Du frågade mig det, Herre?

det minns Jag;

När de har läst den första boken, vill de läsa resten. Och när de läst den första boken börjar de flesta av dem att be. Till och med de som aldrig bett i hela sitt liv, det är underbart!

Vassula, Mina barn är hungriga; när de ser Mitt Bröd, griper de efter Det för att stilla sin hunger; om de vill ha mer så kommer de till Mig1 för att få det, och Jag ger dem allt Jag har;

Men Herre, det har också hänt att de som läst boken, i sin glädje går till en präst för att dela den med honom, i tron att han också ska bli lycklig, men till deras besvikelse visade prästen inget intresse, utan försökte avskräcka dem istället.

Vassula, det är dessa som sårar Mig och genomborrar Mig gång på gång; Jag lider outhärdligt av att se Mina egna förneka Mig; de har ingenting att erbjuda Mina lamm;

Men ändå, Herre, trots prästernas negativa attityd och deras brist på entusiasm, har de här människorna ändå inte tappat modet, för de känner verkligen frid när de finner Dig igen. Men de känner sig bittra över att det måste vara på det här sättet, särskilt när de förstår att man inte vet mycket om uppenbarelserna. De undrar varför Kyrkan inte talar mer om detta. En av dem uttryckte det så, att dessa saker tystas ner och stannar i “den egna” kretsen.

ja Vassula, Mina präster undertrycker Mina Verk av idag; dotter, Jag har sagt och Jag säger det igen att de har nyckeln till kunskapen, men de går varken själva in eller släpper in någon annan som önskar komma in! de blockerar Vägen med skepticism, tvivel och trångsynthet, Jag har förlorat dem som barn, deras visdom har förblindat dem så att de har tappat bort vägen till Mig;

– älskade, offra nu allt du har2 och be med Mig;

Ja, Jesus.

"Fader,
låt frid råda i deras samtal; kom älskade, möt Mig senare; kom nu ihåg Min Närvaro; Jag älskar dig, dotter; Ja, Herre, jag ska komma ihåg.
förlåt deras brist på uppriktighet,
Fader, var inte långt borta om de förföljer mig
kom, kom till mitt försvar, 3 var vid min sida,
upplys dem och lär dem,
låt dem upptäcka sina fel,
du är Rättfärdig,
lys över dem istället,
så att de prisar dig och säger,
‘Stor är vår Gud, den Allra Högste
som vill se Sina barn leva i Frid,
lovad vare Herren som stiger ned för att förena oss,
prisa Herren som kommer för att kungöra Sina Verk av idag’;
Amen;"

come, beloved, meet Me later on; remember now My Presence; I love you, daughter;

Yes Lord, I will remember.


1 I bön till Honom.
2 Mitt hushållsarbete ligger efter, laga mat till min son, min man som är mycket sjuk, han kanske har hepatit; därför gjorde jag mig redo att gå.
3 För att försvara Sitt Ord, inte mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message