DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Fem av Mina Sår är vidöppna
Varför har de försummat Min Trädgård?

8 december 1987

(Efter att ha funderat över vad som kan vänta mig, greps jag av panik. Det var i stunder av extrem svaghet. Jag var mycket orolig.)

Min Gud, kan jag inte få älska Dig på samma sätt som vilken människa som helst, på ett normalt sätt? Kan inte Du, älskade Gud, leda mig på ett normalt sätt istället för som nu? O Gud, jag känner mig så ansvarig med allt detta. Det är en tortyr att veta, att trots alla de nådegåvor Du skänker mig, så fortsätter jag att vara ynklig och så syndig, ond. Varför Herre, varför behåller Du mig? Jag kan inte se på Dig längre; jag är inte värdig Dig; låt mig få gå in i mitt hörn. Tillåt mig inte att vara så nära Dig.

varför? varför?

Min Gud, nej, jag ska följa Dig och älska Dig som andra, på ett vanligt sätt.

älskade, Jag älskar dig!1

O Jesus, jag bara sårar Dig. Låt mig gå, jag ska vila i mitt elände, men jag ska inte sluta att ära Dig och älska Dig.2

vänta!

Herre, allt detta 3 övergår mitt förstånd, det är för stort för mig!

nej, detta övergår inte ditt förstånd, inte nu längre; älskade,4 fem av Mina Sår är helt öppna; Jag blöder ymnigt; Jag lider; din Gud lider; vill du inte förhärliga Min Kropp? fem av Mina Sår är helt öppna så att du kan se vilken sorg Min skapelse ger Mig;

Jag älskar er alla trots er ondska, trots era misslyckanden, trots era tvivel, trots er orättfärdighet, trots era förnekanden, trots er skepticism och trots er brist på uppriktighet mot Min Kropp; förstår ni ännu inte? varför har ni för alltid stängt era hjärtan för Mig? varför har de flesta av er övergivit Mig, varför har Mina efterföljare tagit sin egen väg, varför har de försummat Min trädgård, varför har de inte vattnat Mina blommor, varför?

var är Mina lamm Petrus? skulle du vilja hjälpa Mig att finna dem och förena dem? kom; Jag skall hjälpa dig att finna dem, Jag skall förse dem med mat och föda dem; nej Petrus, du kommer inte att finna något i denna ödemark; det finns ingenting kvar; det lilla som fanns är nu borta med torkan; ty så långt ögat når, finns här ingenting annat än ödemark, men Jag, Herren, skall ur Mina förråd hämta fram Mitt Bröd, och Jag skall fylla dina förråd med Mina tillgångar; Jag skall föda Mina lamm; Jag skall vattna denna ödemark; lita på Mig, älskade; lita på Mig så skall Jag ena er alla igen; tillsammans, Min Vassula; blomma, Jag kommer inte att låta dem trampa ner dig; Jag avser att använda dig för Min Kropps Förhärligande; Jag, Gud, älskar dig;

(När Herren sade i budskapet: ”trots er brist på uppriktighet mot Min Kropp...” talat Han om dem som arbetar för ENHETEN. Vanligtvis när de kyrkliga myndigheterna möts för att finna en lösning, händer följande: den ene möter den andre och hoppas att denne skall ge efter på ’något’; det slutar till sist med att ingen ger efter särskilt mycket. Denna förståelse gavs mig av Herren, igår kväll.)


1 Jag såg att Jesus blev sårad av mina ord. Det kändes hemskt.
2 Jag ville gå och lägga mig och sova bort den hemska känslan.
3 Det övernaturliga närmandet, och allt som ska hända.
4 Jesus “sprängdes“, och visade mig hur Han lider.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message