DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall härska trots Mina fiender

24 november 1987

Vassula, Jag skall låta dig läsa de ord Jag har sagt till Margaret Mary;1 Jag sade: “Jag skall härska trots Mina fiender och alla dem som försöker sätter sig emot Mig” så ha förtröstan, Mina älskade;

Vassula, Jag skulle vilja att du än en gång ritar upp hur den Heliga Treenigheten är,

Ja, Herre. (Efter en vision som Herren gav mig en gång när jag hade svårt att förstå.)

En vision av Ljus som kommer ur varandra. Först kommer ett ljus och så ännu ett, så att det blir tre ljus. När Sonen är i Fadern, då är de ett. Den Heliga Treenigheten är en och densamma. De kan vara tre, men alla tre kan vara ett. Så det blir En Gud. Gud är i tre Personer, och en i väsendets enhet.)


1 Den heliga Margaret Mary Alacoque (1647-90), en fransk Besökelsesyster som fick visioner av Jesu Heliga Hjärta.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message