DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du behöver förvärva Vishet

16 december 1986

Det tog mig en dag att begripa vad Du erbjöd mig! Jag häpnade över att jag utan att tänka accepterade Ditt erbjudande! Nu vill jag tacka Dig, Herre.

frid vare med dig; inser du dess betydelse?

Ja, sakta! Men jag är inte värd en sådan nåd!

du behöver förvärva Vishet; men bli inte missmodig; Jag skall lära dig att förtjäna den; du är i Mitt Ljus och när du är i Mitt Ljus kommer du att lära;

lyssna till Min Röst, försök att känna igen Mig; Jag är Jesus Kristus och Jag är din Lärare; Jag har lärt dig att arbeta genom den Helige Ande; Jag har lärt dig att älska Mig, Jag har öst Mina Verk över dig för att du skall kunna förstå Mig; Jag är din Styrka; du skall få Styrka till att övervinna dina förföljare som kommer att bli många, Mitt barn;

(Gud verkade ledsen, och detta skrämde mig, för Guds Röst blev plötsligt allvarsam och sorgsen.)

Varför? Varför?

varför? därför att många inte tror att Jag också arbetar på detta sätt; somliga tror inte alls på Mig; dotter, Jag måste varna dig; 1 Jag säger detta för att du skall vara beredd och medveten om dessa personer, eftersom de är döva och blinda och har tillslutit sina hjärtan; de vill rättfärdiga sin sak; de kommer att säga dig att det här inte är Jag, att allt detta kommer från ditt undermedvetna, de kommer att mata dig med sina giftiga teorier; de kommer att hitta sätt att visa dig att du har fel, de kommer att låta dig läsa sina teorier 2 för att bevisa för dig att du har fel; så Jag varnar dig, dotter, låt inte någon människa avskräcka dig; låt inte din tidsålder förstöra dig;

Herre, vad kan jag göra? Om inte Du beskyddar mig med Din Hand!

Jag skall vara nära dig hela tiden; känn dig inte övergiven; Jag skall lära dig att vara stark och du skall övervinna alla dina förföljare; Jag förbereder dig; Jag skall mätta dig i överflöd; ta emot Min Frid och förbli i Mig;

Jesus Christ


1 Gud talade på ett mycket faderligt och förtroligt sätt.
2 Förutsägelse som gick i uppfyllelse efter ungefär en vecka.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message