DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

All Vishet kommer från Mig

15 december 1986

dotter, all Vishet kommer från Mig; vill du ha Vishet?

Ja, Herre!

Jag skall ge dig Vishet; lyssna till Mig, du kommer att förvärva Vishet, Jag är Herren den Allsmäktige och Jag skall lära dig; håll dig tätt intill Mig så kommer du att lära dig, tro på Mig;

väck Mina barn, dotter; lev i Frid, för varje steg du tar är välsignat av Mig, Gud; fylld, du skall bli många, ;1 gå i frid;


1 Det betyder: uppfyllda av Helig Ande skall vi kunna vittna och på så sätt dra många själar till Herren.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message