DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Helig är att vara som Jag är

13 december 1986

dotter, känner du det som om Jag har fångat dig i en fälla? Jag älskar dig, älskade, var inte rädd för Mig; du verkar vara rädd för att Jag fångar in dig!

(Det var sant. Jag hade talat med mina vänner och använt ordet ’fälla’.)

Jag vet, Jag ville att du skulle älska Mig;

är Du arg?

nej, det är Jag inte;

ska jag säga som det är?

gör det;

Du ville att jag skulle älska Dig?

det ville Jag;

Du har nått Ditt mål?

det har Jag;

Du förförde mig, och jag tycker om det!

är du lycklig så här?

Det är jag, mycket! Jag önskar att jag var mindre slö!

du lär dig; ät av Mig, var välsignad;

Kan jag välsigna Dig också?

det kan du;

Då välsignar jag Dig, Jesus Kristus!

Jag älskar dig; Jag har fostrat dig till att bli Min budbärare; Jag ville att du skulle älska Mig; eftersom du skall vara Min budbärare vill Jag att du skall vara helig, för att Jag är Helig, och du är villig att följa Mig och arbeta för Mig, var inte rädd för att bli helig; varför är du så rädd för det?

Är du arg?

nej, Jag är inte arg på dig; helig är att vara ren och att leva i Mig; helig är att följa Mig och älska Mig; helig är att vara som Jag är; om du vill skall Jag lära dig att vara helig;

Jag vill göra som Du vill, för jag älskar Dig.

då skall Jag lära dig, dotter; förbli nära Mig så kommer du att lära dig; lita på Mig och tro på Mig; tro Mig när Jag säger att Jag är lycklig att ha dig nära Mig; du kommer att lära dig, gå i frid och kom ihåg, känn dig älskad av Mig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message