DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vill du vara helig?

11 december 1986

dotter, vill du vara helig? var inte rädd;

(Jesus återkom till samma tema som i det förra budskapet.)

Vad exakt innebär det att vara helig?

att vara helig är att vara ren och helt hängiven Mig; helig är att med kärlek arbeta för Mig, helig är att vara nära Mig och förbli nära Mig, helig är att lyda Lagen; helig är att vara som Jag är;

Kan man vara helig bara i hjärtat?

ja!

Är det hjärtat som räknas mer än heliga kläder?

ja, det är hjärtat som är det viktiga; stanna nära Mig, stanna nära Mig; 1 du är inte nära Mig som Jag önskar! Jag känner att du undviker Mig;

(Jesus var inte glad...)

Jag är Helig, så Jag vill att du skall vara helig;

Jag vill verkligen vara närmare Dig!

menar du verkligen det? söker du Mig verkligen?

Överge mig inte!

Jag skall inte!

Aldrig?

aldrig! dotter var inte rädd, är du rädd för att dräkten 2 skulle ge dig sorger? fortsätt, säg det!

(Jag mobiliserade allt mitt mod.)

Jag vill inte gå klädd som nunna, jag älskar Dig också så här som jag är...

äntligen hade du mod att säga det, dotter! Jag är glad att du är sanningsenlig! Jag, Gud, älskar dig; förstå att du skulle ha ljugit inför Mitt Ansikte om du hade sagt motsatsen;

(Jag kände att Gud var så glad men att Han kanske ändå var ledsen över resultatet.)

Jag är inte ledsen! lyssna på Mig; Jag vill att du skall vara helig i hjärtat, inte till klädseln;

Vad betyder det då att vara delad? Är det inte att vara delad, om man inte bär ordensdräkt?

att vara delad har en och samma innebörd, man behöver inte bära heliga kläder för att vara helig; vad är det för mening med heliga kläder om hjärtat är oheligt? det är som salt som har mist smaken; Jag skall lära dig att vara närmare Mig; Jag skall dra dig närmare Mig; känn dig älskad av Mig, var inte rädd för Mig, Jag är Frid; Jag, Jesus, leder dig, Jag vägleder dig; be mer och arbeta med Mig på det här sättet; föröka din tro på Mig; känn behov av Mig; var på din vakt, ty tiden är nära;


1 “Stanna nära Mig” betyder att jag inte koncentrerade mig på Honom.
2 Nunnedräkten.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message