DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ge Mig själar

24 juli 1987

(Här kommer jag och knäböjer vid mitt bord, och Jesus sitter mitt emot, i soffan. Jag ser förväntansfullt på Honom, jag väntar på Hans ord.)

älskade, föröka din kärlek till Mig och bota själar på det sättet; älska Mig och befria dem; nu har du lett fem själar tillbaka till Mig, tillfredsställ Mig genom att ge Mig själar; Jag vill återlösa alla de arma själar som befinner sig nära Satans portar, Jag älskar er alla så mycket!

(Senare)

agapa Mé,1

Jesus?

Jag är, säg till Sirkka Lisa att älska Mig mer; varför kommer hon inte till Mig, Jag är hennes Rådgivare; Jag är Han som vakar över er, Jag är er Tröstare; vet hon vilken avgrund av Kärlek Mitt Hjärta är? Jag älskar henne, Vassula; Jag skall vänta på henne, Jag skall fortsätta att kalla på henne, “svara själ! svara på Mitt rop, åkalla Mig i dina böner, tala till detta Hjärta som älskar dig; Jag skall vänta;“

(Jesus gav detta budskap till en av mina vänner.)


1 Grekiska: Älska Mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message