DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är din Fader

25 juli 1987

Jag är er Himmelske Fader som älskar er; kalla ingen Fader utom Mig som är er Skapare; lär av Mig; Vassula har Jag inte sagt att Jag fortfarande är mitt ibland er; Jag är Kärlek, föröka er Kärlek till Min hjord så att Jag kan återlösa den; ta bort hedendomen,1 främja Kärleken; hjälp Mina barn genom att ge dem samma föda som Jag har gett dig;

Med Din hjälp ska jag göra vad Du önskar. Var mitt ljus och led mig.

(Senare)

(Tanken på att Jehovas vittnen ska komma ger mig obehag. Vad ska jag säga dem?)

skriv;

(Jesus pekade med sin hand mot den här skrivboken.)

älska dem,

(?)

gör vad Jag ber dig om, älska dem, alla är Mina barn;

Men jag är rädd att de kommer att vilseleda mig. De verkar påstå att de är de enda i hela världen som har den rätta religionen, och att alla andra, som katoliker, protestanter, muslimer, judar, etc. har 100 % fel! Men att med deras tro kan man nå himlen.

(Jesus verkade orubblig.)

älskade, älska dem,

Jag ska göra det. Men tänk om de börjar vilseleda mig?

skulle Jag stå stilla om Jag hörde dem vilseleda dig?

Nej.

dotter var inte rädd, Jag skall leda dig;

Jag är lycklig över att vara hos Dig, Min Gud...

varför? 2

Därför att jag älskar Dig. Därför att Du är min lycka, min glädje och mitt leende. Du är mitt lyckliga liv; därför.

fyll Mig med glädje, Vassula; älska Mig, Vassula; gräv dig ner till större djup i Mitt Hjärta och låt all Min Kärlek förtära dig helt tills inget mer återstår än en Levande Kärlekslåga! älskade, vila i Mig och låt Mig vila i dig, var Min himmel;


1 Ateismen.
2 Jesus verkade ivrig att höra orsaken. Han tycker om det!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message