DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Älska sanningen och sök den i hjärtats enkelhet

11 februari 2021

Du är sanningen och mitt liv vilar i Dig;
i förening med Sanningen jublar mitt hjärta och fröjdar sig,
för denna Sanning har uppenbarat Livets väg för mig och för många andra;
Sanningen förstärker mina ögons syn, uppenbarar mysterier, förklarar ordspråk;

Sanningen lyfter min själ som en fågel som flyger fritt genom luften,
befriad av Ditt Ljus; Barmhärtighet och Kärlek vid min sida;
den som följer Sanningen kommer inte att vandra i mörker;
den som litar på Sanningen kommer att tröstas;
för han kommer att bli frälst;

Du lärde mig att vara rotad i Sanningen
vars närvaro är oemotståndlig,
vars doft berusande, och vars briljans
ett uppvaknande för min själ,

villigt vände jag ryggen till den gamla världen, till spökenas land,
jag valde att vara Sanningens intima följeslagare,
som leder mig tryggt till mitt hem: Jahves Hus,

skyddad av Sanningen, fruktar jag inte att bli skadad av de rasande stormarna;
åskans dån kan rasa över mig, ändå kommer jag inte att frukta,
genom att hålla fast vid Sanningen varje dag väntar mig Barmhärtighet och
Sanning den sista dagen i mitt liv...;

ja, min Vassula, Jag är full av Barmhärtighet och Sanning, och Mitt Ord är den Sanning som leder dig på den Väg du måste gå, Sanningen ska pryda din själ med bländande ljus; Sanningen söker enkelhet i hjärtan, för i dessa hjärtan kan Jag handla, och Jag kan tala, Jag kan plantera frön av kärlek, frodiga vinrankor av Visdom med spirande knoppar;

Sanningen ska förvandla er själ till en unik och fullkomlig varelse, vackrare än månen, ljusare än solen; Sanningen ska förvandla er till tappra krigare när ni försvarar Mitt Ord, orubbliga inför era fiender står ni fasta för alltid, ni upprätthåller taket på Mitt Hus som karyatider, Sanningen kommer att förvandla er till parfymdoftande rökelsepelare; även när turbulenta vatten svämmar över er för att svepa bort er kommer ni inte att frukta, ni kommer inte att fly för ni är djupt rotade i Sanningen, det vill säga i Mig; så bli kvar i Mig som är Sanningen;

med Sanningen som en glad Följeslagare vid din sida saknar du ingenting, du följer Min Spira och Jag förser dig med allt du saknar, håller ditt hjärta och dina händer rena så att det blir rätt; Jag är känd för att vägleda de ödmjuka och de låga; som det står skrivet i skrifterna : "Herren är nära alla som kallar på Honom, som kallar på Honom i Sanning" och de kommer att känna till Sanningen, för Sanningen ska göra er fria, som du just sa, Min älskade, Sanningen lyfter själen liksom en fågel som flyger fritt genom luften,’

när jag var i kontemplation i Ditt Hus, 1   reflekterade jag över hur lite vi känner Dig, men i vår dårskap tror vi att vi redan känner Dig väl; jag tänkte på hur ofta vi fortsätter att göra misstag, men hur Du spritter till av glädje när vi ber Dig om att bli förlåtna, Dina änglar som omger Dig ropar: 'hör! hör! vår Herre har genom förlåtelse förvandlat en älskad själ till ljus, utan fläck, lovad vare Herrens Namn..."

  som Jag sagt förut är Jag redo att förlåta och glömma när du ångrar dig helhjärtat, för bara i Mig kommer din själ att finna sin vila; Jag är Källan till ditt hopp och din säkerhet; Jag är ditt Hem 

led denna generation i Din Sanning och undervisa om den, för du är vår frälsnings Gud;

det är precis vad Jag själv vill! de som litar på Mig kommer att förstå Sanningen; älska Sanningen och söka den i hjärtats enkelhet; att ha avvikit från Sanningen kan endast ge dig elände och att rättvisans ljus mörknarför dig; du som förirrade dig bort i glömskans och mörkrets dal frågar dig en dag: "Vad har rikedom och arrogans fört med sig?"; allting försvinner som dimma, men Mitt Ord och Min Sanning kommer aldrig att försvinna; de är din frälsnings klippa; alla som tillhör Sanningen lyssnar till Min Röst och följer Mig; var inte som Pilatus som var likgiltig inför Sanningen, för när du är likgiltig inför Sanningen kommer du att förkasta Sanningen som han gjorde;

dotter, Kärleken är vid din sida; ingen kan mutas till att älska Mig; kärlek kommer ur fri vilja bara genom att överge sig själv och sin egen vilja; så, Mitt Hjärta fröjdas obeskrivligt när man erbjuder Mig sin fria vilja;

nu vet du, dotter, hur Jag räddar Mina smorda, hur Jag leder dem till Sanningen; vad har du bett om som Jag inte har bönhört? Jag möter dig, ynkliga lilla varelse, med Mina välsignelser;

Jag har kommit till ditt hus för att stanna och med Min Närvaro sprida glädje hos dig; du har hela tiden förlitat dig på Mig och Jag, i min tur, har anförtrott dig min Kärlekshymn; här är Jag nu och med stor glädje talar Jag till dig och helgar dig medan Jag finner min vila i ditt hjärtas tystnad, ett hjärta som törstar efter Mig, ett hjärta som blödde för Min skull på grund av de mäktiga förföljelserna som Mina egna utsatte dig för; må du vara ett exempel för alla andra genom dina ansträngningar att behaga Mig och göra Min Vilja; genom att förminska dig själv, utplåna dig själv och förlita dig på Mig har du fått Min Nåd såväl som Min Visdom; Visdom som utbildat, fostrat och graverat in i ditt sinne och själ förståelsen för Guds Ord, på samma sätt som kroppen behöver syre för att leva;

så, generation, låt Ärans Konung komma in i era hjärtan, låt Honom välsigna er, låt Hans Hymn skapa Sitt hem i er; låt Honom regera över dig och leda dig till Sanningen; och din själ skall med förtjusning leva endast för Mig för evigt; var ett; ic


1 I Min kyrka

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message