DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Framtiden är Min och endast Min

6 februari 2021

Vassula! Jag gläder Mig varje gång dina tankar vänds till Mig; är Jag känd för att inte hålla Mitt Ord? Jag kommer alltid att vara vid din sida; Jag kommer alltid att skydda dig, undsätta dig, skona dig och rädda dig; hör Mig, ge Mig din tid, älskade, och Jag skall ge dig flera triumfer i ditt apostoliska kall! vänta inte på mänskligt godkännande för det betyder ingenting för Mig, Jag sänder dig i Mitt Namn som vittne för att intyga den stora Kärlek Jag har för er alla så att den som har öron att höra med lyssnar;

allt som du har lärt dig från början kommer från Mig, din Herre och Gud; allt som Jag förutsade blev verklighet; Jag hade bett dig profetera i Mitt Namn, att profetera i Mitt Namn är att profetera Sanningen; allt som Jag hade bett dig att skriva och förutsäga om framtida händelser har blivit verklighet, Jag är inte vilken besökare som helst som man skakar fram ur rockärmen, Jag kommer från den Högsta Himlen för att vägleda denna generation mot Sanningen, Jag har bett dig om ett stort uppdrag, Jag som är väktaren över Mina bud har engagerat dig som apostel efter att ha utbildat dig inför denna Tidens Slut till att uttrycka Mina Ord i levande form genom Mitt rena Ljus; Jag smyckade dig med Mitt Ljus och Jag formade dig efter Mitt tycke; bland många människor har Jag valt dig att skriva denna Kärlekshymn som skulle falla som morgondagg från Jahves hus, som regndroppar på uttorkad torr mark, och erinra om samma Sanning för er alla, även om några av er redan vet det, för bland er vet många fortfarande ingenting; låt Mig berätta igen; ni har nu fått en bekräftelse på att det Jag sade tidigare har besannats; du ser dotter, ingen kan tala om framtida händelser om uppgifterna inte kommer från Mig; framtiden är Min och endast Min;

ditt lopp är inte över än, Vassula, så släpp inte taget om Min Hand, låt ditt mål i livet vara Mig och Mig ensam; din Mäktige Konung är vid din sida; ic

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message