DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du är ande och Jag är också Ande och Helig

4 december 1986

(Jag är fortfarande häpen och har enorma tvivel på att detta kan vara möjligt. Hur kunde detta ske? Jag menar, hur kommer det sig att jag inte kan kontrollera min hand som skriver? Det är som om en främmande kraft använder mig. Men jag är alltför realistisk. Det är därför jag tvivlar. Men det händer i alla fall. Jag är förvirrad...)

Jag är här; det är Jag, Jesus; dotter, kom ihåg att du är ande och Jag är också Ande 1 och Helig; Jag lever i dig och du i Mig; förbli i Mig; Jag, Jesus, är alltid med dig; förstå detta: var i Mitt Ljus, för Jag är Ljuset och genom Mig får du kunskap; du gör framsteg;

Nåväl, Du har övertygat mig om att det är Du. Du har nått Dina två mål: att jag skulle älska Dig var det första, och att Du möter mig på detta sätt, är det andra. Du har förfört mig. Jag vet att jag inte är mer schizofren än resten av världen eller mer psykotisk än psykiatrikern själv. Jag vet också att det inte är från demonerna, eftersom jag vet hur det känns att bli attackerad av dem, då man erfar en pinande oroskänsla. 2 Jag har inte valt att ta emot Dina besök, för jag var ju totalt ointresserad av Dig. Du ville det, min Gud. Jag ångrar det inte, hur skulle jag kunna det, , nu då jag är förförd!

barn, Jag lyfte dig för att du skulle kunna vara med Mig; Jag lärde dig att älska Mig; är du lycklig över att vara med Mig på detta sätt?

O ja!

Jag välsignar dig ur djupet av Mitt Hjärta;

8 december 1986

Får jag vara i Ditt Ljus?

Du är i Mitt Ljus; Jag är Jesus, din Frälsare; att bära Mitt Kors 3betyder att du bär Mina lidanden med dig, dotter;


1 Detta motsäger inte Hans Förhärligade Kropp eller min kropp.
2 Det var när jag blev attackerad förut, för att jag skulle ge upp skrivandet.
3 Jesus menade ett kors som man bär kring halsen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message