DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var helig

10 december 1986

dotter, vill du följa Mig? vandra inte vilse, lev ett heligt liv;

Jesus, kan jag inte få vara som jag är? 1

hör Mig; säg Mig en enda person med helig tro, som aldrig valde Kyrkan; säg Mig en enda person som var delad! ....

Jag kan inte komma på någon.

nej, det har inte funnits någon;

(Det verkade som om Jesus väntade på att jag skulle säga något.)

Du vill ha ’hela’ mig?

ja, det vill Jag; frukta inte; vad oroar du dig för, dotter?

(Jag måste ha suckat.)

Vad händer om jag förblir så som jag är?

fortsätt alltid att vara den du är och du skall få se att Jag inte upphör att kalla dig till Mig!

Får jag fråga Dig något?

det får du;

Bryr Du Dig verkligen om att jag ändrar mig?

det gör Jag!

Är det någon skillnad ifall jag ändrar mig, jag menar, om jag blir helig, som Du säger.

ja, det är skillnad; vänd dig till Mig och bli kvar hos Mig;

Kan Du nu i denna stund se in i framtiden?

det kan Jag, älskade;

Får jag fråga Dig något?

det får du;

Eftersom du kan se in i framtiden, så skulle jag vilja veta en sak, om Du inte vill svara, så rita bara ett hjärta – kommer jag att göra Dig besviken i slutet?

nej, du kommer inte att göra Mig besviken;

(Jag kände mig lättad...)

Hur skulle det kännas?

Jag, Gud, kommer att känna Mig förhärligad;

Skulle Du??

det skulle Jag; frukta inte, varför är du så rädd för att bli helig? kom ihåg att du bara är i början av Min kallelse;

Vad betyder det egentligen?

det betyder att du fortfarande lär av Mig; Jag skall lära dig och visa dig Mina Verk; Jag har just påbörjat Min kallelse av dig, senare kommer du att upptäcka hur Jag arbetar; Jag skall kalla dig senare vid den rätta tiden så att du kan finna Frid; är du fullt medveten om vad som menas med Frid?

Det är jag inte säker på. Frid kan betyda döden, det kan betyda Kyrkan. Jag vet inte riktigt...

Jag är Frid; Jag är här, nära dig; Min Högra Hand håller i din hand som skriver; Min Vänstra Hand är på din vänstra axel; Jag är närvarande och du känner Mig; Jag är din Lärare, dotter; vandra med Mig! arbeta med Mig för Jag har utsett dig till att vara Min budbärare; låt inte människor avskräcka dig; många av dem förstår inte, för mörkret kan ha stängt deras hjärtan och utplånat förståelsen; var lugn; Jag, Gud, älskar dig till dårskap; fatta mod, dotter;


1 Leva ett lättsamt liv, men ändå försöka vara en lärjunge...

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message