DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mina Mysterier

9 juli 1987

Min Gud?

Jag är; Vassula, Jag har så många mysterier som är gömda för er! de få som Jag har uppenbarat för er ’ses’1 med mänskliga ögon, och därför fattar ni dem inte; antingen läggs de åt sidan, eller så ges de en felaktig förklaring; hur är det möjligt att jämföra Mina Verk med mänskliga verk; vetenskap kan inte jämföras med Himmelska Verk, det är som att försöka jämföra Mig med människor! det är sant, Mina Verk framstår inte som renläriga för er, men vad som smärtar Mig mest är att se Mina egna präster tvivla på Mina Verk, vägra att tro, och på så sätt avvisa Mig istället för att främja Mig;

Min skapelse har förvandlats till en öken, torr, ofruktbar, törstande efter kärlek; vad skall Mina lamm leva av, när de inte har något att ge dem?


1 Förstås på mänskligt sätt.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message