DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har uppstått, Jag har inte upplösts

8 juli 1987

Herre, en gång sade en präst till mig att sedan Du dött och blivit begraven, så upplöstes Din kropp i luft och därför kunde de inte finna Dig. Med andra ord, den här prästen förnekade Din uppståndelse.

Vassula, de förvränger Mitt Ord; Jag har uppstått, Jag har inte upplösts; Min Kropp har uppstått;

Herre, talar Du i symboler eller säger Du mig att Du faktiskt uppstod Kroppsligen?

barn, Jag talade bokstavligt till dig, Min Kropp har uppstått, säg åt dem att sluta förvränga Mitt Ord för att tillfredsställa mänsklig fattningsförmåga;

Jag är Allsmäktig;

(Senare)

Herre, jag är rädd att jag kommer att försena Dina planer.

hur skulle du kunna försena Mig om Jag är Den som arbetar?

Med synder som hindrar.

Jag skall ofta be dig att ångra dig, Jag skall peka ut dina synder, Jag vill ha dig ren;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message