DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Herrens Hus måste mötas och ena sig

16 maj 2019

Vassula, Jag bjuder in dig att vara med Mig på detta sätt, inbjuden till Mina Gårdar; hör Mig; i alla dessa år har Jag varken talat i gåtor eller i hemlighet; Jag har talat öppet för era så utarmade sinnens skull; Min avsikt var att fylla er syn med det Strålande Ljuset samt fylla era sinnen och hjärtan med Mitt Kungarikes rikedomar; Jag har kallat er allesamman att enas, att ångra er och försonas; Mitt Ord till Min Kyrka står fast och går inte att ändra på;

emellertid, fram till denna dag har inte Mina Kallelser tagits på allvar, tvärtom har de ifrågasatts utan skam eller rädsla; generation! utan rädsla har ni provocerat Mitt Bud; ni har struntat fullständigt i Mina Böner till Fadern1;  Jag har överöst er med Mina ödmjuka böner, lagt fram Mina instruktioner och visat er vägen till enhet, men fram till denna dag har Jag Talat för döva öron;

Vassiliki, Jag har sänt dig till många länder och Min Helige Ande ledde dig att samla Mina skingrade Kyrkor2  under Mitt Heliga Namn för att vara Ett med Oss; du har genomfört Min Vilja; genom din svaghet kan Jag genomföra stora verk; lita aldrig på dig själv, lita på Mig, din Gud; du är Mitt Eko som Jag har gett förtroendet att offentliggöra Mina Verk och meddela att: ”Herrens Hus måste mötas och ena sig!”; många av Mina herdar gör uppror mot Mitt Hus, att göra uppror mot Mitt Hus är det samma som att göra uppror mot Mig;

dotter, tidigare har Jag gett dig en vision om i vilket tillstånd Mina Kyrkor är; idag är de fortfarande lika stela som järnstänger! ärlighet och kärlek saknas; istället för att närma sig varandra har de skapat ett ännu större avstånd emellan sig genom sin skrytsamma stolthet; deras hunger efter makt, och deras oböjliga hjärtan har fått Mitt Hjärta att hålla Sig på avstånd från dem; Jag lyssnar…

Herre! hur ska man kunna få folket i Kyrkorna att lyssna och verkställa Dina önskningar om enhet?

allt Jag behöver är kärlek, kärlek från varenda mänsklig varelse, kärlek från alla dem som har lärt sig att älska Mig; kärleken kommer att spridas som härligt, skimrande, pärlor av ljus i den mörkaste av tidevarv och genomborra människors hjärtan; då kommer hela jorden att vara i vila och ondskan kommer att dra sig tillbaka och ge plats för Sanningen; om alla levde av Sanning och i Kärlek, skulle de växa i Mig i Min frikostighet och låta sig fulländas i Mig; Min Kropp, som är Kyrkan, kommer att läkas; det är därför som kärleken är botemedlet för alla;

men vem av dem, som Du önskar ska höra Dig, kommer att lyssna?

dotter, oroa dig inte, Jag har Mina Vägar; alla som litar på sin egen styrka får dra sig tillbaka för skams skull; Jag avslöjade för länge sedan vad som väntar dem som har nycklarna till enhet men inte använder dem; Jag kommer att krossa järnstängerna och återuppbygga dem till en; de som har motsatt sig Mig kommer att bli förvirrade; eftersom de aldrig beaktade Mina varningar kraschlandar de, oåterkalleligt tillintetgjorda; hopp och tillit saknas; även Mina ambassadörer som Jag har sänt ut till detta släkte, och profeterna som profeterat, behandlas grymt, de behandlas som mytberättare, som ryktesspridare, istället för att välkomna dem med väldoftande olja och vänlighet blir de antingen ignorerade eller ombedda att avstå från att vittna om Mina Ord, de avfärdar Mina varningar;

precis som Mina Änglar är Jag förfärad över att se hur människorna är likgiltiga inför Mina allsmäktiga medel för att nå dem; fröjd och glädje i Mitt Hus har försvunnit; de har glömt Min Bild av godhet; de har glömt kvar sin Brudgum utanför sitt hjärtas dörr; de har glömt att Jag är det Eviga Ljuset som genomsyrar och sprider sig till allt; Mitt folk, Min arvedel, om ni bara ville visa ett ögonblicks ånger och omvända er till Mig, innan den stora och skrämmande dagen för Min Återkomst kommer, då skulle Jag dra bort er blindhet och visa er hur Min Helige Ande, det rena utflödet av Vår Härlighet, idag flödar över hela mänskligheten;

dotter, var hängiven Mig, din Gud; Jag ålägger dig plikten att göra allt det Jag har dikterat för dig, och kom ihåg att hämta styrka från Mig; gör det till ditt livs verk, omfatta hela Min undervisning, överför den med en mild ande; allt vad du lärt dig och känner till kommer från Mig; Kärleken är vid din sida och älskar dig;   ic

Mitt barn, var välsignad; Jag, Gud, Yahweh, är med dig, reflektera över det; det gläder Mig när du gör det!

dotter, ja, du är Min älskade dotter…


1  Joh 17:1
1.
2 Under våra pilgrimsfärder
  

 

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message