DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Dagar av prövning ligger framför er

10 april 2019

Min Vassula, förbered dig på att skriva tillåt Mig att berätta; när du delar ditt liv med Mig, blir ditt liv odödligt! var inte rädd, var glad! lyft din själ och tillåt Mig att använda dig, Min kära själ! att bönfalla Mig med kärlek gör ett djupt intryck på Mig...

Herre, inombords känner jag mig nedbruten, därför att ju mer och närmare Du är mig desto mer önskar jag att Du kom ännu närmare mig;

Din vänskap berusar mig, Du kan med ett enda Ord göra mig ny igen;

ah, Vassula! betrakta din Guds Hjärta, betrakta Renhetens Hjärta, Nåd, och Kärlek; om du bara visste hur Jag förr sökte alla möjliga sätt för att få din uppmärksamhet och för att göra dig till Min igen, för att visa dig Sanningen, och väcka ditt minne om vem du tillhört och tillhör; Jag sökte dig intensivt för att du inte längre skulle vandra omkring som en vagabond; då kom Min Ande ifatt dig och fyllde din ande med Sin frikostighet, som regn översköljde Han dig med Sin Nåd, som glitter i Hans Ljus;

Min Fader beviljade dig Visdom men du var tvungen att tillägna dig Visdomen med hjälp av Mig… hör Mig, fullfölj dina löften till Mig, sprid den kärlek du känner för Mig som liljor, försköna världen, denna gudlösa jord, var Min himmel!

kom till Mig ni fattiga och eländiga som vandrar i dödsskuggans dal, kom till Mig och Jag skall förnya er så att ni finner sann frid och kan sätta Mig som ett sigill på ert hjärta; Odjuret är ute efter er och fyller er med sina lögner, hemsöker er i nattens tystnad för att inte bli avslöjad; flackar omkring som en mörk, otydlig, skugga och lägger ut fallgropar för er; hans mun är full av obsceniteter, med tanke på alla felaktigheter han utsatt er för, generation, är ni fortfarande inte medvetna om hans ondskefulla avsikter… och hans fräckheter? hur många fler varningar behöver Jag ge er?

dagar av prövning ligger framför er; en eld 1 som inte anlagts av människor kommer att sluka länder och förtära vad människor byggt; naturen kommer att ta ställning mot er och översvämningar kommer att svepa bort folkmassor; hånleendet som ni hade i era ansikten varje gång ni hörde Mitt Heliga Namn uttalas kommer att försvinna; sedan skall allt som var dolt i mörka hörn att avslöjas; slöjor av mörker väntar er, otrogna släkte;

Jag vänder Mig åt väst och sedan åt öst och Jag ser Mitt Hus ge vika, därför att många har övergett sökandet efter Ljuset; många gör som de vill, deras felaktiga beslut förlamar Min Kropp; de har på många sätt skurit av Mig från sina liv; Mina regler och Min Undervisning har förstörts och ligger under spillrorna av Mitt Hus; de har trängt undan Mitt Arbete och lämnat det bakom sig;

ert kött ruttnar bort, generation, och era själar är som uttorkat land, utan vatten; Jag behöver få höra ett rop av ånger; var Mitt Offer förgäves? varje varelse som Min Fader skapar varar inte längre än en vild blomma och med en vindpust försvinner den, men själen varar i evigheters evighet. Jag är era livs Väktare; Jag vakar över er, beskyddar er och värnar om er; Jag har gett Mitt Liv för er för att ni ska få leva, kunde Jag ha gjort mer än det Jag gjorde? res er, nu! och visa ånger! Erkänn era fasansfulla gärningar2; fräckhetens tidsålder, vänd tillbaka från er ondskefulla väg, ändra ditt beteende och Jag vill höra dig och förlåta dig; glöm inte bort att Jag har gett Mitt Liv för er; fly från synden som från en orm;

i dessa de sista dagarna använder Jag vindarna som budbärare och skickar ut dem i öknen, som nomader, för att bygga upp Min Kropp3 , utsmycka den och ena den;

arbeta, Min Vassula, med hela ditt hjärta och församla Mitt folk; låt ingen lura dig med dumma argument, utan arbeta hårt och villigt bara för Min Sak och ingen annans, för att etablera Mitt Kungarike i varje hjärta, lär dem att be oavbrutet för Mitt Hus och för dess herdar så att de blir lojala mot Mig och att håglöshetens- och likgiltighetens slöja som täcker dem avlägsnas; be alltid och i alla situationer till den Helige Ande; älska Dygden för att kunna recitera Mina gärningar; och påminn alla att det Stålande Ljuset talar till dem idag; var tillitsfull, dotter, och Jag vill ge dig mer än du ber om; Kärleken Älskar dig; var välsignad... ic


1Den 23 maj 2018 hörde jag tydligt en röst säga på franska: ”bientot une explosion atmosphérique aura lieu…” ”snart kommer en atmosfärisk explosion äga rum...”
2I Guds ögon är varje synd, även en liten synd som i våra ögon synes obetydlig, ses i Guds Ögon som ohygglig, och Han betraktar alltid synden som stor;
3 Kyrkan

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message