DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är Skaparen av allt som finns till

4 november 2016

Herre, Du är bortom all förståelse och trots det finns det personer som tar ställning och hävdar att de känner Dig fullt ut, om Din Gudomlighet, om Din Treeniga Helighet, de teologiserar kring Dig med ett oandligt språk, utan den Helige Ande och förståndets ande, de filosoferar vårdslöst över Dina Budskap trots att dessa ting är utom räckhåll för deras förståelse, det visar att de är utblottade på den Helige Andes Sanning;

du har rätt, man kan inte förstå Mig, er Gud, utan Anden; den Heliga Skriften säger er att det mest viktiga är att lära känna Mig och förstå Mig; att vara utblottat på Kunskapen om Min Heliga Treenighet är som att förneka att Jag är Början och Slutet, Alfa och Omega, att Jag är Skaparen av allt som roterar i kosmos, och att Jag ur ingenting skapat det som är; idag är Jag inte fullständigt känd, men när man träder in i Himmelens Ljus uppenbarar Jag Mig Själv totalt; efter att ha blivit mättad med Min Ande är din köttslige ande fläckfri och befriad från köttets slöhet, och har fått en välgrundad tillhörighet i den Helige Ande;

Vassula, tiden är kort; från och med idag bör alla leva som om det vore deras sista dag på jorden;

Min Herre, Konung över allt, den Enda i mitt Liv,
ge oss alla mod att fortsätta förhärliga Dig,
fyll oss med en övertygande ande, med
övertygande ord i vår mun då vi står inför dem
som avvisar Dig och vägrar att acceptera Dina Budskap,

Du har Förmågan att läsa hjärtan; Du känner allting, jag skall lyssna till Dig och föra vidare Dina uttalanden, så som jag alltid har gjort;

1Min Härlighets släkte, Min Hymn om Kärlek fyller er till brädden från Livets Källor för att sjungas för världen och framför allt berätta om Mina Mirakler, alla Mina Passioner, alla Mina Underverk; var välsignade och fortsätt outtröttligt att söka Mig;

Mitt Hjärtas släkte, var inte rädda, Min Auktoritet täcker inte bara denna jord utan hela kosmos! Jag har besjälat er med essenser från Himlen, från huvudet ner över ansiktet över era läppar ända ned till fötterna som står stadigt medan ni vittnar för att uppväcka hjärtan;

idag kallar Jag er alla, Min skapelse, att söka skydd i Mig, er Gud, har du smutsat ner dina händer? kom till Mig och Jag skall tvätta dem i Mitt Blod; Jag skall acceptera dina böner; har du smutsat ned ditt hjärta? skynda till Mig, hjärta, om dina ben plågar dig, vill Jag också läka dem så att även du får smaka Min Sötma, och vill prisa Mig med sång; för Mitt Namns skull vill din tunga prisa Mitt Namn medan Jag, vid din sida, skall leda dig med Min Kungliga Spira; hos Mig kommer du inte att sakna något för Jag är Kung, rik på Vishet, rik på Förlåtelse, rik på Godhet; du kommer att ledas av Mig i Mina Kungliga Gårdar och få ta emot Min Nya Sång, ett Nobelt Tema som prisar Mitt Heliga Namn, vilket överträffar jord och Himmel i Majestät och Glans;

Jag skall vara din Mästare, lära dig hur du ska bete dig med rättvisa och i dygd, sedan vill Jag omvandla dig till en glädje för Min Fader, till en krans på Hans Huvud; till Ära för Hans Heliga Namn; pausa ett tag, den Allra Högstes citadell, knappt byggd, Min Stad, Min Egen, helig och styrkt, Jag vill inte låta dig falla, för Jag Är Gud, upphöjd över hela kosmos;

dotter, Jag vill leda alla till Mig om de avstår ondskan och vänder sig till Mig för att bli ett återsken av Min Avbild;

vidare, dina läppar och ditt hjärta kommer att yttra Vishet, viska den sång som Jag har sjungit för dig, (hjärta) du skall förkunna Mitt Heliga Namn för dem som har glömt bort Mig, medan Jag håller Mitt Finger på dina läppar för att fukta dem med nåd; så kommer det att bli för dem som väljer Mig; Jag skall klä dem i ståtlig brokadskrud, för att passa i närvaro av Min Fader; de skall vara förankrade i Mig; hålla fast vid Mig, sona för sina synder, som frost smälter bort i solsken så smälter deras synder bort; därför, för att upptäcka Min Vilja och förstå vad som är gott, och vad det är Jag önskar av dig, måste du lämna dragningen till världen omkring dig, och tillåta Mig att forma dig som Jag vill; ic


1avkomma, ättling

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message