DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Herrens uppmuntran till Läsarna (med Vassulas kommentarer)

22 september 2016

Den 22 september i år mottog jag ett budskap från Kristus, vår Herre, tillägnat bönegruppen på Rhodos. Efter en tid tänkte jag att det vore lika bra att sända ut det till alla så att det kanske kan göra gott även för andra bönegrupper inom SLIG. Ni kommer att märka att budskapet på sätt och vis berör var och en av oss.

Jag har numrerat meningarna av en orsak: för att förklara hur jag, efter en tids meditation över budskapet, uppfattade innebörden, allt för att upplysa medlemmarna i bönegrupperna.

Detta budskap hör ihop med ett budskap som började den 5 september och avslutades 22 september. Innan Jesus avslutade budskapet lade han till nedanstående:

Tala nu om för bönegruppen på Rhodos följande:

(1) under den första tiden av Budskapen, satte ni värde på mina intressen, övervann förföljelser och prövningar, med glädje; Jag har lyft er ur mörkrets krafter och förlåtit era synder;

(2) Jag påminner er om att tända kärlekens låga för Mig;

(3) läs Mina Budskap, lär er att älska Mig mer!

(4) gör gott och överlåt er i Min Kunskap;

(5) ta er tillflykt till Mig, och Jag skall vara er Sång;

(6) Jag kan tyda allas hjärtan och Jag känner till allas behov; så kom till Mig, er Frälsare;

(7) var Min Levande Kyrka!

(8) gläd Mitt Hjärta, församlas och ta emot Min Ömhet,

(9) utplåna allt I er som inte är Jag,

(10) och arbeta hårt för er och andras räddning;

(11) ta emot Min Heliga Kyss på era pannor, Kärleken älskar er alla! Ic


1 När du av nåd berördes på ett kraftfullt sätt av Hans Budskap och blev omvänd, så tog du allt som Kristus bad dig att göra på allvar, med styrka, glädje och frånvaro av rädsla, för du hade funnit ”pärlan” och dess värde. Kristus påminner dig om hur Han på ett ögonblick förlät dig dina synder så fort du blev Hans och bad Honom om att bli förlåten.


2 Kristus påminner oss återigen om att vara som vi var I början, upptänd, levande, ivrig för det verkar som att vår låga på ett sätt har försvunnit, enligt Honom, och om det fortsätter på det viset, kanske det avtar och en dag dör ut, så detta är en varning.


3 För att hålla hans Ord (Budskapen) säkra, aktiva, och flamman brinnande, och växa i Hans kärlek och bli kraftfulla apostlar, behöver vi ödmjukhet, dö från oss själva, sänka oss själva så att Han reser oss; Kristus rekommenderar oss att återigen läsa Hans Budskap från början och inte bara välja ett genom slumpen som vissa erkänner att de gör.


4 Vi har då den möjligheten att göra gott och växa I Honom, genom att överlämna oss själva i Hans Kunskap. Budskapen i SLIG är fyllda av Visdom och genom att läsa dem kommer vi att lära oss att älska Gud på det sätt som Han vill; vi kommer att lära känna Hans Vilja.


5 I svårigheter, påminner Kristus oss om att ta vår tillflykt till Hans Hjärta. I Hans Hjärta kommer vi att finna tröst, frid, och det kommer att styrka oss när svårigheter kommer i vår väg. Vi kommer inte att förlora Hans Frid då vi vilar i Hans Hjärta.


6 Kristus försäkrar oss om att Han kontrollerar allt och att Han vet mer än oss vad som finns i våra hjärtan och vad vi behöver, därför påminner Han oss om att vandra med Honom utan tvekan.


7”Var Min Levande Kyrka!” När Han sa det, gjorde Han det på ett mycket kraftfullt sätt. SLIG handlar precis om det; att bli levande i Anden och det Han lärde Sina lärjungar, att bli en Levande Kyrka, genom dina handlingar, genom vad du säger och genom allt som Han lär oss i Budskapen. Kristus Hjärta kommer då inte att bli oberört, för genom att göra det Han rekommenderar, kommer Han att jubla med dig.


8 “Församlas”, när Han sa detta ord, tänkte jag omedelbart på när lärjungarna alltid samlades, delade glädje och sorg, åt tillsammans, vittnade tillsammans, hjälpte varandra, var som en familj, förenade i kärlek och harmoni. Vi borde blomstra av frid och kärlek så kraftfullt att andra omkring oss känner energin strömma ut och att vi på så sätt är Kristi anhängare, formade av Honom. I Bibeln sägs det: Genom detta ska alla inse att ni är mina lärjungar, att ni älskar varandra. (Joh 13:35).

Kärlek får aldrig fattas hos oss, aldrig! Att gnälla på varandra är en total missförståelse av SLIG Budskapen och dessa gräl mellan oss kommer att misskreditera Budskapen, vi kommer då att vara som ett återsken av en rutten frukt. Och att bara samlas en gång i veckan för att be tillsammans, och vissa samlas bara för att be en timme eller mindre än så och sedan avsluta, är inte riktigt vad Kristus vill att vi ska göra. Han vill att vi samlas och ber oftare än två gånger per månad, Han rekommenderar en timme en gång i veckan, och att sedan träffas lite nu och då över en måltid, eller kaffe, för att vara tillsammans och dela våra andliga erfarenheter. Vissa av bönegrupperna samlas en gång i veckan mest av en pliktkänsla, för att be, sedan få det överstökat och åka hem. Detta är inte rätt sätt. Istället tror jag att Han vill att vi arbetar mer tillsammans för Hans Budskap, då vi är kallade att vara medarbetare för Hans Arbete, på samma sätt som att vi är medarbetare för varandra.


9 För att ha kraften att göra Som Han rekommenderar oss måste vi dö från oss själva och våra egon och offra tid för Honom. Vi behöver ödmjukhet och inte spela herre över andra, med andra ord, vi bör vara en spegelbild av Honom.


10 Kristus påminner oss om att vi fortfarande måste arbeta hårt för att uppnå fullkomlighet, vilket påminner mig om en stege som vi klättar uppför för att nå himlen. Vi är tyvärr lata och stannar upp på ett steg, någonstans, inte högt nog. Vi behöver fokusera mer på Kristus och detta genom att läsa Budskapen om och om igen, då dessa i sanning levandegör oss. När Kristus tillägger, ”och frälsningen för andra,” förstår jag dessa ord som följer: När Kristus påminde oss om hur Han kom till oss i början och drog bort oss från mörkrets krafter, och ledde oss till att upptäcka den magnifika andliga banketten som Han har förberett för våra utsvultna själar, vilken är budskapen i SLIG. Vi föll först med våra ansikten över födan, hungriga som vi var, utsvultna, och njöt av den, men sedan, när vi väl var uppfyllda av födan, har vi då bara rasat ner i en stol och stannat där och slumrat till? Eller har vi betett oss som den samariska kvinnan som efter att ha mött Kristus sprang till byn, som ropandes med händerna i luften passerade affärerna i byn och medan hon snubblade på folk, ropade att hon precis har mött en stor Profet, den största av dem alla! Hon vittnade högljutt och fick en hel by att resa sig och lyssna på henne, därför att hon var fylld av glädje i Anden. Är vi lika som henne?


11 Vi är ännu en gång märkta I pannan av Jesus Heliga Kyss. Så vad behöver vi mer? Stig upp, vakna, och lyssna på Rösten av Kristus...

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message