DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

En vision av den Smorde

26 juni 1987

(Bangkok)

(Klockan 7.30 på morgonen, fick jag se ett färgstarkt moln som var underbart att se på. Så kom det ut fem ljusstrålar från det, som en stjärna. Jag sade: “Titta!“ Och en hand bakom mig knuffade mig framåt. Så förändrades det igen, på en av strålarna framträdde ett levande ljus. Åter sade jag: “Titta!“ Handen bakom mig pressade ner mig på knä. Fortfarande brydde jag mig inte om att se efter vem som gjorde det, för jag ville inte missa en enda sekund av händelsen. De fem strålarna rörde sig runt allt hastigare, så att en sorts upplyst ring bildades; och plötsligt, från centrum av denna lysande ring, framträdde Jesus. Jag sade: “Titta!“ och återigen knuffade mig handen bakifrån, och nu hade jag mina händer på marken. Plötsligt hördes hundratals röster som tillbad Jesus. De sade bara: ”J-e-s-u-s” hela tiden. Sedan försvann bilden av Jesus, och istället framträdde en scen. Jag sade igen: “Titta!“ och handen pressade ner mig platt på marken, så att bara var mitt huvud var upplyft för att kunna se den sista scenen. Jag såg någon som stod på knä, omgiven av fem andra; framför dem stod en starkt strålande silverbägare. De fem gjorde någonting med den som knäböjde i deras mitt. Jag kunde höra ordet SMÖRJELSE. Sedan försvann allting.)

Min Gud, jag förstod inte drömmen Du gav mig.

Visheten skall undervisa dig;

27 juni 1987

(Så nu förstår jag; Jag har varit delad. Min kropp går omkring men utan min själ. Min själ – Min Gud, den har Du tagit. Jag känner mig som ett tomt skal. Helt bortkopplad. Är det någon som har upplevt detta? Att så länge man är vaken och medveten hela tiden bara tänka på Gud? Har någon upplevt att vara uppmärksam på Gud tjugofyra timmar om dygnet, dag efter dag, under mer än ett år? I samma ögonblick min hjärna börjar glömma, fattar en Hand om min haka och vänder mitt huvud mot Jesu leende Ansikte. Jag förvånas själv över att jag klarar att göra andra saker!)

Vassula, Jag har bara tagit ditt hjärta1 och lagt det i Mitt Hjärta; Jag är Jahve och Jag älskar dig! vårda Min Kärlek; varelse, förbli i din Skapares nåd;

Hur, hur skulle jag kunna bli kvar i din Nåd?

du måste vara helig;

Hur kan jag vara helig?

genom att älska Mig innerligt;

Om det är Din vilja, så hjälp mig göra det.

Jag skall hjälpa dig, ta emot Mina välsignelser; Jag skall aldrig begära något av dig som kunde skada dig, kom alltid ihåg detta;

kom, Jag skall avslöja Mina djupaste och förtroligaste önskningar; tillåt Mig att gravera in dem på dig lilla barn;


1 Detta sades helt enkelt, som om mitt hjärta var ingenting...

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message