DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

24 april 2006

O Herre hur härligt är inte Ditt Namn
i hela kosmos!
vad är människorna
annat än stoft och aska för Dig
och ändå bryr Du dig om dem?

Vilka är vi och vem är jag att Du skulle stiga ned
från Din Ära och Glans för att besöka mig?

Du skapade oss något ringare än Änglarna,
i ära och härlighet har du klätt oss...

Du har gjort oss till medarbetare i Dina Verk
och ger oss möjligheten att härska tillsammans med Dig!

Du har fyllt min själ med gudomlig undervisning
och mitt hjärta flödar över av goda nyheter;

Du för mig framåt likt en herde...

Du gjorde om min tunga till en hörbar penna
hos en beredd skrivare;
Jag ger äran åt Den
som skapade mig och alla ting...

var inte rädd; du är platsen i vilken Vi skapade Vår Hemvist; Jag har i sanning gjort dig till Min penna i syfte att skriva ner Mina ord; ord som kommer att bli ihågkomna av alla framtida generationer; nåd har utgjutits över dina läppar för att möjliggöra för dig att med vördnad förkunna Mitt Namn; Jag har smort dig med glädjens olja, låt inte ditt hjärta hamna på avvägar utan låt det luta sig mot Mitt minns att Jag skall triumfera till slut; -

vägen som Jag har utvalt åt dig är inte lätt men var inte rädd; tveka inte, för Jag är Herren och Mitt Rikes Spira är en rättrådig Spira; Jag kommer att använda den för att lyfta eller slå ned med rättfärdighet; alla de som Jag har utvalt och smort med helig olja blir prövade som silver prövas; Jag prövar dem med eld för att göra deras munnar värdiga att förkunna Mitt Ord; känn dig älskad av Mig... och gläd dig nu för Jag har Själv predikat för dig i Mina Gårdar; gläd dig! för Den som sjunger psalmer för dig är just Den som skapade alla ting; som skapade dig och som är före alla ting och genom Mig upprätthålls alla ting;

Jag är Herden 1 för Min flock,
den Mystiska Kroppens Huvud
som är Kyrkan;

Mitt Blod spilldes inte förgäves, utan genom att spilla Det på Korset försonade Jag allt med Mig; Jag skapade fred för dem som lever på jorden såväl som för dem som lever i himlen;

Vassula, Jag har inte berättat sagor utan Sanningen; det som är riktigt borde predikas; predika Mitt Ord överallt för Min Kyrkas skull, låt Kyrkan gagnas av det Jag sagt och av Mitt Heliga Hjärtas outgrundliga rikedomar; Mitt Ord kommer att lysa upp hjärtan och stärkta av Min Ande kommer deras hjärtan att vända sig till Mig; förlora aldrig hoppet och tvivla aldrig på Min kraftfulla närvaro;

ah! Jag planterade Mitt Ord på en tilltalande plats! hur gott är det inte att samla in Min frukt på denna mark! Jag kommer att, på denna mark, öka Mina altares antal och föröka Mina helgedomar; Min Vassula, säg dessa ord till Mig:

'Herren är stor,
Han har rikligt skänkt till de fattiga,
Hans Rättfärdighet består
i evigheters evighet;
Herren bevarar de ringa;
Han ödmjukade mig och räddade mig;
så vad ska jag nu erbjuda Herren
för allt vad Han har gett mig?'

- du kan erbjuda Mig kärlek i lika hög grad; Kärlek för kärlek; håll Mina Bud och följ dem; minns, du har blivit utvald för att glädja Mig med dina gåvor till Mitt Hus; Jag är ditt liv och Min Närvaro förökas genom att du blir delaktig i Min plan; - älskade Jag är din Vän, tvivla aldrig, frid...ic


1Herde och Pastor (Jag hörde samtidigt båda orden)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message