DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

28 februari 2006

Jahve har likt en furste
böjt sig hela vägen ner till oss
för att beröra oss;
på Sitt Storslagna vis överlämnade Han Sitt Ord till oss
likt floder som breder ut sig över ett förtorkat land;

Han är vår Domare och vår Lagstiftare,
de ögon som kände igen Honom
och såg Honom i denna Kärlekssång
kommer inte längre att vara stängda;
öronen hos de som hörde Hans Ord
kommer att förbli uppmärksamma;
och det förkrossade hjärtat som tog emot Honom med ånger
kommer att lära sig redbarhet för att ära Honom;

all ära åt Honom, i evigheters evighet...

två furstliga Budbärare från Himmelens högsta rang
kom först till mig i avsikt att kontakta mig
deras namn var Daniel och Uriel;

likt fredens ambassadörer kom de till mig,
den fullständigt ovärdiga
för att skapa av denna nedsmutsade och torra jord 1
ett fält av liljor och påskliljor
passande för att motta Guds Ord...

lyckligt det land som mottog Mig! 2 för genom att motta Mitt Ord trolovade Jag Mig med dig och i Min Ömhet och ljuvliga Sötma sammanfogade Jag ditt hjärta med Mitt i en gudomlig förening så att du kallar Mig: 'min Brudgum...' din Skapare kommer att fortsätta att leda dig med tömmar av välvilja, med ledband av kärlek, och hålla dig nära Mitt Hjärta, detta Hjärta som Min Son Jesus Kristus är närmast; Jag, tillsammans med Min Son och den Helige Ande har gett din generation kunskap om räddningen; Jag har gett dig till dem, för att de skulle kunna få glädje av allt det som Vi lärt dig; det står skrivet att Mina Ord är sötare än honung, ja, än självrunnen honung; 3 på detta sätt formar Jag dem som Jag har utvalt; Jag vill att du ska vara kompromisslös då du undervisar om allt det som Jag har gett dig; detta är de saker som Jag vill att du ska säga;

De Grekisk Ortodoxa prästerna ifrågasätter Din ljuvliga sötma Herre; de anklagar mig och kallar Ditt språk: erotiskt språk;

de som vägrar att acceptera Mitt språk och anklagar dig, Min älskade, har varken sett Min Storslagenhet eller Min vänskap, inte heller har de känt igen Min auktoritet i Mina Ord; de föraktar profetia och förolämpar Nådens Ande; i dessa tider när uppror härskar, borde Jag då inte ingripa? Jag flödar över av medkänsla, borde Jag då förbli tyst? var och en som hädar Nådens Ande och Min Barmhärtighet kommer att få en hård dom...Mina Ord som getts er är en återspegling av Skriften; men många hungrar inte efter att finna Mig sådan Jag är, i Min Ljuvlighet och Min Skönhet; dessa befinner sig långt ifrån gudomliggörelse och förvandling; den som inte har begrundat Mig, hur skulle han kunna känna Mig? hur skulle han kunna känna till Min Ljuvlighet om han aldrig hade smakat den? till det yttre ger de sken av att vara heliga och fulla av kunskap, men i sitt inre är de inget annat än halhet och illvilja; de går omkring med fräckhet och fördomar och härskar med elakhet och ondska, de förföljer dem som mottagit nåd, och genom nåd, Ljus och Liv; de som har enkla hjärtan, den fromma och uppriktiga flocken som äger den Helige Ande, dessa kommer att förhärliga Mig genom sin uthållighet, sina goda gärningar och tillsammans med Mig kommer de att dra många till den universella Kyrkan; städer och hela byar kommer att bli omvända genom offren gjorda av dem som Jag har utvalt; tillsammans kommer vi att utrota de orättfärdiga styggelserna i syfte att föra deras hjärtan till Mig; fortsätt att undervisa alla folk och bygg broar där det inte finns några; loppet är inte över men Jag är med dig; Jag är ditt stöd och på din sida; överlåt till Mig dem som inte har uppskattat Min stora Kärlek; be för dina präster, för Min Son gråter bittert över dem och undvik att döma dem; vädja för deras sak, så att även de en dag kommer att avge en söt doft lik rökelse och ge Mig väldoft; var stark, Mitt barn och hoppas på Mig; Jag välsignar dig och lämnar Min Muns Andedräkt kvar på din panna;

AlphaOmega

1 min själ
2 Fadern talar
3 Psaltaren 19:10

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message